چاپ
دسته: فلزیاب
بازدید: 459

اسرارکاوش گنج با فلزیاب در قدرت و مهارت یک اپراتور حرفه ای نهفته است و یک اپراتور حرفه ای برای کاوش گنج یک فلزیاب حرفه ای نیاز دارد و کار با فلزیاب حرفه ای یک شخص با حوصله و با هوشیاری کامل در تشخیص واکنش فلزیاب در شرایط متفاوت را نیاز دارد تا بتواند هر نوع واکنش فلزیاب را مورد بررسی قرار دهد

زیرا اگر شخصی بخواهد از فلزیاب در زمینه کاوش گنج بهره ببرد میتواند راهکارخاصی را در اثر بدست اوردن مهارت با کار با فلزیاب بدست اورد که بتواند گنج یا عتیقه یا دفینه با فلزات را با فلزیاب پیدا نماید و چون عملاً یا واقعاً گنج یاب در دنیا وجود ندارد کار با فلزیاب یا روش کاربا فلزیاب را برای جستجو گنج و عتیقه و دفینه به نام طرز کار با دستگاه گنج یاب معرفی نماید ولی نمی تواند بگوید که دستگاهی که میفروشد یا در اختیار دارد گنج یاب است بلکه میتواند ابراز نماید توان کار با فلزیاب را دارد که میتواند با ان فلزیاب گنج را نیز پیدا نماید

اسرارکاوش گنج مربوط به هر دوران تاریخی یا دروان دیگر از نظر زمینی و قومیتی متفاوت است و نمی توان اسرار گنج در یک منطقه را با منطقه دیگر یا یک زمان تاریخی را با زمان دیگر یکسان در نظر گرفت

بحث طلایاب جداگانه است فلزیاب طلایاب ان دسته فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی  است که بتواند با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE یک هدف نمونه یا یک هدف طلا را در سطح و عمق تفکیک نموده و پیدا نماید و الیاژ فلزات و ذرات را تشخیص داده و تفکیک نماید