چاپ
دسته: فلزیاب
بازدید: 430

فلزیاب تصویری گنج یاب طلایاب دارای مبحث خاص خود میباشد و فلزیاب تصویری در اصل فلزیاب است و نمی توان انرا گنج یاب نامید و فلزیاب تصویری واقعی که بنیاد ان طبق اصول فلزیاب تصویری عمل نماید یک فلزیاب تصویری از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی طبق اصول رادار در تشخیص فرکانس طلا یا فرکانس انواع فلزات میباشد

 شرایط فلزیاب تصویری که صد در صدی گنج یاب است را نمی توان در موضوعات یابندها DETECTORS گنجاند زیرا بحث گنج یابی با فلزیاب تصویری یا هر نوع یابنده DETECTOR دارای تضمین نمی باشد پس نمی توان هر نوع فلزیاب منجمله فلزیاب تصویری را گنج یاب معرفی نموده زیرا گنج یاب که به خریدار فلزیاب معرفی میگردد ذاتاً دارای موقعیت واقعی برای کاوش گنج نمی باشد یا اصلاً هیچ نوع یابنده ای DETECTORS در دنیا گنج یاب نمی باشد و هر که فلزیاب یا هر نوع یابنده DETECTOR را گنج یاب معرفی نموده و ابراز نماید که فقط گنج را پیدا مینماید و فلز جدید یا طلا جدید را نمی گیرد دارای پایه علمی و فنی در موضوعات عملکردی کاوش انواع فلزات یا طلا نمی باشد

میتوان ابراز نمود که یک فلزیاب میتواند هدف قدیمی را بهتر تشخیص دهد ولی نمی توان ابراز نمود که هدف نو یا طلا جدید را اصلاً نمیگیرد و طلا قدیمی یا گنج را فقط میتواند تشخیص دهد