چاپ
دسته: فلزیاب
بازدید: 354

فلزیاب تصویری بعنوان خارجی در ایران و کشورهای اطراف ایران ارائه میگردد که میگویند که فلزیاب تصویری اورجینال میباشد که این چنین نمی باشد در اصل این دسته فلزیاب تصویری ایرانی است که بعنوان فلزیاب تصویری خارجی ارائه میگردد و اینکه فلزیاب تصویری خارجی میباشد یا فلزیاب تصویری ایرانی میباشد مطرح نمی باشد در اصل عملکرد فلزیاب تصویری مهم میباشد و خارجی بودن فلزیاب تصویری یا ایرانی بودن فلزیاب تصویری مهم نیست نوع طراحی مدار فلزیاب مطرح میباشد و فلزیاب اورجینال در اصل ان فلزیاب است که طراحی مدار ان توسط خود سازنده فلزیاب به انجام رسیده باشد و در انحصار خود تولید کننده فلزیاب باشد

انواع فلزیاب تصویری یا بیشتر فلزیاب های تصویری که درایران و کشورهای اطراف ایران یا ادرس انها در بعضی از کشورهای اروپایی میباشد و در ایران ارائه میگردد فلزیاب ساخت ایران یا توسط ایرانیها است که ساخته میشود و فروشندگان انها سعی مینمایند که این نوع فلزیاب های تصویری را بعنوان فلزیاب خارجی یا فلزیاب با کیفیت به خریداران ارایه نمایند

اینکه یک فلزیاب خارجی است در اصل خارجی بودن ان نشانه کیفیت ان فلزیاب یا قدرت ان فلزیاب نمی باشد

بلکه عملکرد فلزیاب هرنوع فلزیاب در تفکیک طلا در عمق زیاد در روش حرکتی AC نشانه یک فلزیاب قدرتمند یا بهترین فلزیاب تصویری میباشد و خارجی بودن یک فلزیاب استناد خوب بودن ان فلزیاب نمی باشد