چاپ
دسته: فلزیاب
بازدید: 366

فلزیاب تصویری راداری نقطه زن بنابر این نمی باشد که یک فلزیاب تصویری از نوع فلزیاب صوتی یا فلزیاب بوقی مانند فلزیاب های با روش قدیمی باشد که فقط بالوپ یا کویل عمل نماید در اصل ساخت فلزیاب تصویری برای نقطه زنی بهتر برای اهداف یا طلا یا دیگر فلزات در عمق زیاد از نوع فر کانس القایی یا فلزیاب جذبی طراحی و تولید شده است

فلزیاب تصویری از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X عمل نقطه زنی را با دقت انجام می دهد و از دیگر فلزیاب ها که در عام بعنوان فلزیاب نقطه زن شناخته شده است و از نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب مغناطیسی  مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع دستگاه مغناطیس سنج مثل دستگاه مگنتی یا تسلا یا مگنتومتر یا یون یاب یا سیگنال ژنراتورمیباشد توانایی بالاتری دارد

 زیرا مدار فلزیاب تصویری فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی بنابر اصول رادار و طبق تغییرات فرکانس  طلا یا انواع فلزات  در زیر زمین در عمق زیاد تشخیص می دهد

فلزیاب تصویری پیشرفته میتواند با شرایط رادار بدون لوپ و کویل نیز عمل نموده و توسط سنسور مادون قرمز یا سنسور التراسونیک عمل نموده یا در نوع پیشرفته ان با کویل الکترونیکی لیزری عمل نماید

فلزیاب های که با این نوع سنسورها عمل مینماید باید از دسته فلزیاب های  تصویری با مدار فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE باشد