جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

از فلزیاب درزیگورات یا معبد ها استفاده نکنید زیرا زیگورات محوطه ای است که در ان گنج طلا یا اثار فلزی وجود ندارد و زیگورات ازساختارخشت یا اجر ساخته شده است و زیگورات دارای طبقات متفاوت است و این طبقات پایین تربه نسبت طبقه بالاتر بزرگ تر یا وسیعتر است یا زیر بنای طبقات پایینی بزرگتر است

زیگورات را برای محل عبادت با خدایان ساخته و بلند بودن ان بخاطر این است که اعتقاد داشته اند هرچه بلندتر باشد به خدا نزدیکتر میباشند

زیگورات دارای محل دفینه یا گنج یا نذرات مربوط به ان زمان را داشته ولی در خود زیگورات نگهداری نمی شده است

در نتیجه جستجو با هر نوع فلزیاب در زیگورات عملی اشتباه است و خود ساختار مصالح ساختمانی زیگورات میتواند هر نوع فلزیاب را با خطا در تشخیص روبرو نماید زیرا خشت یا اجر میتواند وضعیت محدوده ای مغناطیسی متغیرناپایدار را ایجاد نماید و فلزیاب های که با عملکرد مغناطیسی در سرجستجوگر خود برای تشخیص کار میکند بر روی هر قسمت از محوطه زیگورات از خود واکنش نشان دهد

در محدوده اطراف زیگورات نیز با فلزیاب کار ننمایید زیرا لایه های زیرین اطراف زیگورات نیز استحکام بندی یا زیرسازی شده است و در سطح اطراف نیز از مصالح ساختمانی برای زیبا سازی بهره برده می شده است

انواع گیاهان و درختان بصورت باغ در اطراف زیگورات ساخته می شده است که همه این منابع در طول دوران میتواند وضعیت تغییرات را در محدوده زیگورات پدید اورده و برروی تشخیص فلزیاب مغناطیسی یا ولتاژ القایی اثر متقابل میگذارد و ایجاد خطا مینماید و این خطا موجب میگردد که اپراتور فلزیاب فکر کند با یک فلز با ارزش روبرو شده است که این چنین نمی باشد در اصل تغییرات محوطه زیگورات را بعنوان هدف تشخیص داده است و خطا ایجاد شده است

توجه نمایید در زیگورات و اطراف نزدیک ان چیزی که با ارزش باشد و از نوع گنجینه و طلا باشد کمتر پیدا میشود پس محوطه و اطراف و خود زیگورات را جستجو ننموده و تخریب ننمایید

گنجینه زیگورات در فاصله زیاد از مرکز زیگورات قرار میگرفته است هرچند که در تعدادی از زیگورات ها اموال با ارزشی ولی در اندازه کوچک یا تک پیدا شده است ولی این استناد همه زیگورات ها نمی باشد

در مناطقی گنجینه زیگورات را با مسیر دالان به سمت شمال زیگورات با فاصله زیاد قرار داده و در دوره ای به سمت شرق گنجینه را پنهان مینمودند که اصلاً به این سادگی قابل دسترس نمی باشد زیرا تدابیر شدید ساختاری برای قرار دادن این گنجینه بکار میبردند

البته در محوطه اطراف زیگورات یک قبرستان یا محل دفن نیز وجود دارد که در حالت اتاق میباشد و اموال کم ارزشی نیز در ان وجود دارد در نتیجه در اینگونه محوطه ها نیز حفاری ننموده یا با فلزیاب کار نکنید که درصد خطا بالا میباشد زیرا این محوطه دفن مردگان دارای شرایط خاص سنگ و خشت و اجرو منبع دیگر میباشد  

در نتیجه درزیگورات ها اقدام به هر گونه حفاری ننمایید