چاپ
دسته: فلزیاب
بازدید: 502

فلزیاب بی کیفیت بیشتر ان دسته فلزیاب است که فروشنده ان بیشتر از توان و قدرت ان فلزیاب از ان تعریف نماید مگر نه هر فلزیاب میتواند توان خاص خود را در حد طراحی مدار خود دارا باشد

متاسفانه در ایران عده ای فلزیاب بی کیفیت را با قیمت بالا را بعنوان فلزیاب خارجی ارائه مینمایند که ان فلزیاب قیمت واقعی نسبت به نوع عملکرد ان فلزیاب ندارد و اصولاً این موضوع در رابطه با فلزیاب با عنوان خارجی به انجام میرسد که فلزیاب با نام خارجی یا بعنوان خارجی به خریدار فلزیاب معرفی میگردد ولی توان بالای در عملکرد ندارد

دسته ای از فلزیاب نیز در ایران ارائه میگردد که بعنوان فلزیاب ایرانی یا فلزیاب خارجی معرفی میگردد که در اصل فلزیاب با قیمت بالا نمی باشد ولی فروشنده انها از این دسته فلزیاب خود بیشتر از حد تعریف نموده و قیمت بالای برعکس توان ان ارائه مینماید البته این موضوع در رابطه با فلزیاب های خارجی نیز صدق مینماید که این دسته فلزیاب ها بیشتر از انواع فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب مغناطیسی  مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع دستگاه مغناطیس سنج مثل دستگاه مگنتی یا تسلا یا مگنتومتر یا یون یاب یا سیگنال ژنراتورمیباشد که قیمت بالای دارد یا قیمت پایین دارد ولی کارایی ندارد اما فروشنده فلزیاب این دسته فلزیاب یا دستگاه ها را به بعنوان فلزیاب با قدرت تفکیک بالا در عمق زیاد ارائه مینماید که موجب بد گمانی خریداران فلزیاب به فلزیاب های پیشرفته با عمق زیاد میگردد