چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 390

فلزیاب لوکینگ LOOKING برای تفکیک در عملیات جستجو با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE توانایی ارزیابی صحنه کار را از نظر مواد معدنی و منابع دارا میباشد تا اپراتور فلزیاب بتواند در فلزیاب لوکینگ LOOKING موقعیت مواد معدنی و منابع زمین عملیات جستجو را در تنظیمات تفکیک با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE لحاظ نموده تا قدرت فلزیاب لوکینگ LOOKING را در تشخیص مرکز هدف اصلی یا طلا یا گنج بتواند تحت شرایط دقیق بدون خطا در نقطه زنی به انجام برساند و وجود تنظیم VCO این قدرت تفکیک در نقطه زنی DC را به حد مطلوب رساند تا ذرات مزاحم دیگر منابع نتواند در تفکیک فلزیاب لوکینگ LOOKING اثر نامطلوب بگذارد

فلزیاب لوکینگ LOOKING از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد