چاپ
دسته: فلزیاب
بازدید: 937

فلزیاب تفکیک دار فلزیابی است که بتواند بین اهداف را با عدد VDI تشخیص داده و تفکیک نماید

فلزیاب تفکیک دار بنایر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE عمل مینماید این جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE دارای اعداد VDI مخصوص هر نوع هدف یا فلزمیباشد که با تعیین عدد VDI ان هدف سیستم فلزیاب همان هدف یا فلز را جستجو مینماید

جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE در تمامی فلزیاب های پیشرفته یا فلزیاب فوق پیشرفته یا فلزیاب حرفه ای بکار برده میشود

جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE بر روی فلزیاب تفریحی پیشرفته نیز بکار برده شده است که این نوع فلزیاب ها از نوع فلزیاب ولتاژ القائی از مدل فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO و ... میباشد از جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE و تنظیم EDIT بهره برده شده تا بتوانند این نوع فلزیاب نسبت به فلزیاب مشابه انها با توان بالاتر به بازار ارائه نمایند که این نوع فلزیاب با تنظیمات EDIT فقط چند سانت میتواند عدد VDI را بر روی صفحه نمایشگردیجیتال مشخص نماید و این نوع فلزیاب ها دارای تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X نمی باشد تا بتواند توان کاوش اهداف در عمق زیاد را افزایش داده زیرا این نوع تنظیمات نمی تواند بر روی سیستمهای فلزیاب که با مدار ولتاژ القائی عمل مینماید نصب یا طراحی گردد
اثرتنظیمات در تفکیک منابع از هدف یکی از مهمترین موضوعات است که یک اپراتور یا کاربر باید در نظر داشته باشد زیرا در فلزیاب تفکیک دار تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باید با دقت به انجام برسد تا سیستم فلزیاب بتواند با توان بالا هدف را را تشخیص داده

توان تفکیک و تشخیص و جداسازی و تعیین ابعاد اهداف و تنظیمات مربوط رفع موانع زمین اثر زیادی در تشخیص هدف اصلی داشته و در سیستمها فلزیاب دارای تنظیمات  تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X در نظر گرفته شده است اپراتور میتواند جداسازی را بین اهداف و منابع دیگر افزایش میدهد.

اینگونه تنظیمات در سیستمها فلزیاب دیگر در دنیا کمتر بکار برده میشود زیرا طراحان دیگر نوع فلزیاب ها به اطلاعات علمی اینگونه تنظیمات دسترسی نداشته و دیگر سازندگان فلزیاب که از نظر علمی توان ساخت این نوع فلزیاب ها را نداشته نمی توانند فلزیاب با این نوع تنظیمات را طراحی و ساخته و به بازار ارائه نماید یا سازندگان دیگر فلزیاب ها به اطلاعات علمی و فنی  این نوع سیستمها فلزیاب که دارای تنظیمات  تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد کمتر دسترسی دارند و برای همین این موضوع است که فقط چند شرکت بزرگ که فلزیاب های فوق پیشرفته حرفه ای تولید و طراحی مینمایند در فلزیاب های خود از تنظیمات  تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X بهره میبرند