چاپ
دسته: فلزیاب
بازدید: 892

گنج یاب به صورتی که بعضی اشخاص بیان مینمایند وجود ندارد و همه سیستمهای یابنده که بعنوان گنج یاب ارائه میگردد همان سیستم فلزیاب است  و گنج یاب که بتواند در هر مرحله از عملیات صد در صد گنج را پیدا نماید در دنیا وجود ندارد و این نوع سیستمها همه فلزیاب میباشد و حتی اگر شخص بگویند که سیستم گنج یاب دارد باز هم سیستم گنج یاب برای تشخیص اهداف از جریان و انرژی و فرکانس و نیرو بهره میبرد و از انجا که خود جریان و انرژی و نیرو و امواج و فرکانس نسبی بوده و در شرایط گوناگون از خود واکنش متفاوت نشان میدهد