جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

در تشخیص طلا یا انواع فلزات در زمین  الوده شرایط ترکیب سیگنال مواد معدنی و منابع و طلا به صورت میدان مغناطیس در محدوده اطراف طلا پدید می اید و مواد معدنی و منابع صحنه کار میتواند انرژی طلا را دریافت نموده و طلا نیز ذرات انرژی مواد معدنی و منابع صحنه کار را جذب مینماید و در ان محدوده یک منبع کانی یا سنگ یا تغییرات متفاوت با اکثریت مواد معدنی و منابع صحنه کار وجود داشته باشد با طلا یا فلزات در ان محدوده جابجائی بالاتری را ایجاد مینماید و موجب میگردد که انرژی ذرات جابجا شده به سمت طلا در سطح لایه بیرونی طلا قرار گرفته یا تماس برقرار مینماید  که این لایه که از وجود ذرات انرژی دیگر مواد معدنی یا منابع در سطح طلا یا دیگر فلزات ایجاد میگردد موقعیت انرژی طلا را نسبت به دیگر مواد معدنی و منابع را افزایش می دهد و این شرایط جذب ذرات انرژی بین لایه بارالکتریکی انباشته و میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی سطح طلا یا دیگر فلزات و انرژی درونی طلا یا دیگر فلزات شکل گرفته که به ان انرژی میانی حاصل از ذرات در دید فلزیاب میگویند که تشخیص وضعیت طلا یا فلز مورد نظر با شکل گیری این موقعیت در زمین الوده نیاز به توان بالائی در تفکییک و جداسازی دارد که فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD دارای این توانائی برای تفکیک میباشد