چاپ
دسته: فلزیاب
بازدید: 98

فلزیاب که متمایز از دیگر فلزیاب ها باشد میتواند طلا یا انواع فلزات را جداگانه تشخیص داده و در هر شرایط بتوان ان فلزیاب با موقعیت همان محدوده تنظیم نمود و توان تفکیک و کاوش اهداف در سطح و عمق پیش میاید که ان فلزیاب را از دیگر فلزیاب ها متمایز مینماید نه اینکه فلزیاب ساخت ایران است یا فلزیاب ساخت خارج میباشد بعضی از نوع تکنولوژی ساخت فلزیاب فرکانسی مانند فلزیاب ترکیبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X در انحصار شرکت ها معتبر ایرانی میباشد