چاپ
دسته: فلزیاب
بازدید: 362

برای اطمینان به فلزیاب باید تفاوت ان فلزیاب را به نسبت دیگر فلزیاب ها در طراحی مدار و نوع کاربرد تنظیمات در تفکیک و حذف خطا بدست اورد و ان فلزیاب که دارای تفاوت در تنظیمات میباشد و تنظیمات ان فلزیاب میتواند تفاوت تفکیک طلا یا انواع فلزات را از منابع مزاحم تشخیص دهد میتواند وجود قدرت در فلزیاب را برای اطمینان ایجاد نماید

تفاوت اطمینان به عملکرد فلزیاب به نوع ان فلزیاب در تفکیک طلا در عمق زیاد داشته تفاوت تفکیک طلا در فلزیاب قدرت تفکیک و عمق ان فلزیاب را برای دیگرفلزات نیز بدنبال خواهد داشت