چاپ
دسته: فلزیاب
بازدید: 304

فلزیاب فرکانسی دارای توانایی بالایی در جدا سازی الیاژ فلزات از همان فلز با خلوص بالا دارد زیرا با تغییر اعداد VDI و ابعاد هدف IND SIZE ترشهولد THRESHOLD یا سطح و حجم میتوان دلیل واکنش فلزیاب را بدست اورد که از هدف اصلی یا طلا میباشد یا از منابع الیاژی فلزات میباشد که وضعیتی شبیه طلا یا فلز مورد نظر را پدید اورده است

چنین توانایی که فلزیاب بتواند الیاژ اهداف و نوع مواد معدنی و منابع و ذرات مزاحم را با تفکیک از یکدیگر جدا نموده و تفکیک نماید فقط میتواند یک فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی با قدرت تفکیک عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE طبق تنظیمات تنظیمات تفکیک EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD در تنظیمات پایه ای BASIC ADJUSTMENT به همراه تنظیماتی مانند  وی دی ای سینس VDI SENS یا وی دی ای دیسک VDI DISC یا اس ای تی اسپید SAT SPEED یا تراک اسپید TRACK SPEED یا ریکاوری اسپید RECOVERY SPEED و مدلیشن MOUDULATION میباشد چون تشخیص فرکانس طلا یا فرکانس فلزات برای تفکیک دارای اطمینان بالاتری نسبت به تشخیص خواص مغناطیسی در فلزیاب مغناطیسی میباشد