چاپ
دسته: فلزیاب
بازدید: 375

تفاوت قیمت فلزیاب به توان و عملکرد و قدرت و طراحی مدار ان فلزیاب مرتبط میباشد و تفاوت قیمت فلزیاب به نسبت توان و قدرت ان فلزیاب بستگی دارد و این مقایسه را میتوان برای سیستمهای فلزیاب یک تولید کننده در نظر گرفته و قیمت فلزیاب را به نسبت دو شرکت فلزیاب یا تولید کننده نمی توان مقایسه نمود زیرا امکان دارد نوع مدار و ساخت و ترکیب و نحوه عملکرد فلزیاب میتواند متفاوت باشد

تفاوت قیمت فلزیاب به برند یا مارک یا فلزیاب ایرانی و فلزیاب خارجی بودن بستگی ندارد بلکه به نوع توان تفکیک فلزیاب در تفکیک طلا در عمق زیاد در روش حرکتی AC مرتبط میباشد

فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب مغناطیسی یا مغناطیس سنج از دسته فلزیاب پالسی PI یا فلزیاب VLF یا دستگاه مگنت یا فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب ای بی IB یا تسلا یا مگنتومتر یا یون یاب یا فلزیاب BFO و .. را با طلا در عمق زیاد تست نمی نمایند چون توان تشخیص طلا GOLD را در عمق زیاد دارا نمی باشد و برای این است که بر روی دیگر فلزات این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها تست مینمایند و همین تفکیک طلا در عمق زیاد در روش حرکتی AC موضوعی است که  بر روی قیمت فلزیاب یا تفاوت قیمت فلزیاب اثر مستقیم میگذارد