چاپ
دسته: فلزیاب
بازدید: 53

در زمان خرید فلزیاب یا در موقعی که فروشنده فلزیاب اقدام به فروش فلزیاب مینماید به نحوه عملکرد فلزیاب برای تفکیک طلا توجه نمائید زیرا طلا از دسته فلزاتی است که فلزیاب ها به سادگی در عمق زیاد بخصوص در روش حرکتی AC نمی توانند تفکیک نماید

برای خرید فلزیاب عملکرد ان فلزیاب را در نظر داشته باشید فلزیاب ساخت ایران یا فلزیاب ساخت خارجی را مورد توجه برای خرید فلزیاب قرار ندهید بلکه نوع طراحی و توان ان فلزیاب را در نظر داشته باشید

در ایران بیشترسازندگان فلزیاب یا فروشندگان فلزیاب انواع فلزیاب ساخت ایران را بعنوان فلزیاب خارجی بی نظیر به خریدار فلزیاب در زمان خرید فلزیاب معرفی مینمایند و بیان این موضوع برای این است که بتوانند توجه خریدار فلزیاب را جلب نمایند و بعضی مواقع این موضوع را ابراز مینمایند تا قیمت انواع فلزیاب را بالاتر از قیمت واقعی فلزیاب به خریدار فلزیاب اعلام نمایند

در خرید فلزیاب به نحوه عملکرد فلزیاب برای تفکیک طلا در عمق زیاد توجه نمائید حال این فلزیاب ساخت ایران باشد یا فلزیاب ساخت خارج باشد تفاوتی نمی کند توجه نمائید میتواند طلا را در عمق زیاد تفکیک نماید یا بر روی فلزات دیگر تست میشود