چاپ
دسته: فلزیاب
بازدید: 324

ساخت فلزیاب انحصاری در اصل نیاز به طراحی انحصاری در زمینه فلزیاب را داشته و از نظر عملکرد فلزیاب انحصاری باید دارای طراحی انحصاری باشد تا از نظر قدرت و عملکرد با فلزیاب های رایج دنیا و ایران متفاوت باشد و تمایز یک فلزیاب پیشرفته دراین است که مدار ان فلزیاب از شرایط علمی در نحوه عملکرد تنظیمات بهره ببرد و با تعیین تنظیمات بتوان قدرت تفکیک و نحوه عملکرد فلزیاب را نسبت به موقعیت هر منطقه و نوع فلز یا طلا مشخص نمود

برترین فلزیاب یا بهترین فلزیاب که دارای قدرت تفکیک در عمق زیاد را داشته و از دسته فلزیاب های انحصاری با طراحی فوق پیشرفته میباشد و هر طراحی در دنیا نمی تواند دارای اطلاعات علمی در زمینه این دسته فلزیاب انحصاری باشد میتواند فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی با تنظیمات تنظیمات تفکیک EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD در تنظیمات پایه ای BASIC ADJUSTMENT به همراه تنظیماتی مانند  وی دی ای سینس VDI SENS یا وی دی ای دیسک VDI DISC یا اس ای تی اسپید SAT SPEED یا تراک اسپید TRACK SPEED یا ریکاوری اسپید RECOVERY SPEED و مدلیشن MOUDULATION یا GEB/EDIT و اتو تراک AUTO TRACK یا SAT میباشد