چاپ
دسته: فلزیاب
بازدید: 64

انواع فلزیاب که در ایران ارائه میگردد یا مدار فلزیاب یا مدارات فلزیاب که در اینترنت یا کتاب ها یا شبکه های اجتماعی وجود دارد یا مدار اماده مونتاژ که در بازارارائه میگردد بیشتر از دسته فلزیاب غیرحرفه ای یا فلزیاب با عمق کم و فاقد قدرت تفکیک با عدد VDI در قانون تفکیک انواع فلزات و طلا در عمق زیاد میباشد

در ایران به دلیل اینکه اطلاعات طراحی دانشمندان طراح فلزیاب حرفه ای و فلزیاب پیشرفته از نوع فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی با تفکیک عدد VDI در اختیار همه سازندگان فلزیاب نمی باشد و اینکه سازندگان متفرقه فلزیاب توان طراحی فلزیاب فوق پیشرفته با تفکیک عدد VDI بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE را نداشته انواع فلزیاب را از روی مدارات عمومی در اینترنت یا کتاب ها یا شبکه های اجتماعی بدست می اورند کپی نموده و اقدام به ساخت مینمایند که کیفیت بالایی نداشته

البته فلزیاب خارجی این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها که بصورت کپی در ایران ساخته میشود و بیشترازنوع فلزیاب های مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب ای بی IB یا فلزیاب پالسی PULSE/  PI  یا فلزیاب بی اف او BFO و .... یا هر نوع دستگاه مغناطیس سنج مثل دستگاه مگنتی یا تسلا یا مگنتومتر یا یون یاب یا سیگنال ژنراتورمیباشد نیز کیفیت خوبی برای تفکیک و تشخیص فلزات بخصوص طلا در عمق زیاد ندارد