چاپ
دسته: فلزیاب
بازدید: 340

انواع فلزیاب در ایران ساخته میشود که بیشتر این فلزیاب ها از دسته فلزیاب های کپی شده از روی مدارات دیگر میباشد که انبوه این فلزیاب ها یا دستگاهها از دسته فلزیاب مغناطیسی یا مگنتومتر یا مگنت یا تسلا یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب ای بی IB یا فلزیاب بی اف او BFO میباشد و سازندگان یا فروشندگان ان بسیار از این دسته فلزیاب های تعریف نموده با انکه نمونه خارجی این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها نیز قدرت بالایی در کارکرد در مناطق متفاوت بویژه مناطق الوده را ندارند

کمتر فلزیاب در ایران وجود دارد که طراحی ان توسط دانشمندان الکترونیک رادار انجام شده باشد و برترین فلزیاب های ایرانی که طراحی ان توسط دانشمندان الکترونیک در ایران به انجام رسیده و در دسته فلزیاب های انحصاری میباشد ازدسته فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی با تنظیمات تفکیک EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD در تنظیمات پایه ای BASIC ADJUSTMENT به همراه تنظیماتی مانند  وی دی ای سینس VDI SENS یا وی دی ای دیسک VDI DISC یا اس ای تی اسپید SAT SPEED یا تراک اسپید TRACK SPEED یا ریکاوری اسپید RECOVERY SPEED و مدلیشن MOUDULATION میباشد

این دسته فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی با وجود این تنظیمات و بهره بردن از شرایط فرکانس طلا یا فرکانس انواع فلزات قدرت بالایی در کارکرد در مناطق متفاوت بویژه مناطق الوده برای تفکیک طلا یا انواع فلزات در عمق زیاد بخصصوص در روش حرکتی AC برای نقطه زنیی DC را دارا میباشد