چاپ
دسته: فلزیاب
بازدید: 369

اینطور نمی باشد که کیفیت فلزیاب خارجی بهترازفلزیاب ایرانی میباشد بلکه فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی با تفکیک عدد VDI طراحی شده توسط دانشمندان ایرانی از نظر کیفیت و عملکرد کارایی بالایی را دارا میباشد که کمتر فلزیاب خارجی کیفیت فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی با تفکیک عدد VDI طراحی شده توسط دانشمندان ایرانی را دارا است و قطعات الکترونیک در فلزیاب ایرانی یا فلزیاب خارجی تفاوتی نمی کند زیرا قطعات الکترونیک توسط چند شرکت بزرگ سازنده الکترونیک و شرکت های زیر مجموعه انها ساخته و در اختیار بازار الکترونیک دنیا قرار میگیرد

فلزیاب ایرانی و خارجی ندارد کیفیت عملکرد فلزیاب را بدست اورید توان عملکرد فلزیاب در تفکیک اهداف مهم است که برترین قدرت تفکیک در عمق زیاد متعلق به فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی با تفکیک عدد VDI میباشد