چاپ
دسته: فلزیاب
بازدید: 221

فلزیاب هزینه طراحی بالایی را برای تولید کننده فلزیاب که فلزیاب انحصاری یا خاص با تکنولوژی پیشرفته ارائه مینماید در بر دارد و این هزینه از ارائه فلزیاب و فروش ان در حد انبوه و قیمت واقعی یا قیمت متناسب جبران میگردد و برای این است که سازندگان فلزیاب یا فروشندگان فلزیاب بیشتر فلزیاب های عمومی و عادی یا فلزیاب مغناطیسی را ساخته یا ارائه مینمایند

سازنده فلزیاب که فلزیاب را محدود ساخته یا فروشنده فلزیاب دارای هزینه های بالایی در زمینه کار فلزیاب نمی باشد و برای همین میتوانند فلزیاب را با قیمت گران به نسبت کیفیت ان فلزیاب ارائه نمایند که بیشتر فلزیاب های یا دستگاه ها که به نسبت قیمت بالایی که دارند کیفیت خوبی برای تفکیک طلا یا انواع فلزات در عمق زیاد را ندارد از دسته فلزیاب پالسی PI یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب ای بی IB یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع دستگاه مغناطیس سنج مثل دستگاه مگنتی یا تسلا یا مگنتومتر یا یون یاب یا سیگنال ژنراتوردر شرایط مغناطیسی میباشد و اگر فروش این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها به خاطر گران بودن فلزیاب پایین باشد سازنده فلزیاب یا فروشنده فلزیاب زیان مالی نخوااهد دید زیرا سازنده فلزیاب یا فروشنده فلزیاب با فروش چند عدد از این دستگاها یا فلزیاب با قیمت بالاتر از قیمت واقعی میتوانند هزینه خود را جبران نمایند

 این امر برای تولید کننده فلزیاب مقدور نمی باشد که بتواند فلزیاب را با قیمت گرانتر به نسبت توان فلزیاب ارائه نماید زیرا برای تولید کننده فلزیاب اعتبار در طولانی مدت برای در اختیار داشتن بازار فلزیاب جهت ادامه فعالیت صنعتی مهم میباشد