چاپ
دسته: فلزیاب
بازدید: 280

شرایط ساخت فلزیاب و فروش فلزیاب خارجی در ایران به شکل درهم پیچیده ای میباشد و در ایران ساخت فلزیاب که توسط سازندگان فلزیاب ایرانی به انجام میرسد یا در فروش فلزیاب ان دسته از فروشندگان فلزیاب که فلزیاب خارجی را ارائه مینمایید سعی مینمایند انواع فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب پالسی PI یا فلزیاب ای بی IB یا دستگاه مگنت یا مگنتومتر یا یون یاب را با توان بالاتری از قدرتی که در کار برای کاوش طلا یا انواع فلزات در عمق زیاد دارا معرفی نموده و ارائه مینمایند تا بتوانند این دسته از فلزیاب ها یا دستگاه ها را بفروش برسانند

بیشتر سازندگان فلزیاب در دنیا یا سازندگان فلزیاب در ایران که بصورت محدود فلزیاب را می سازند و در حد تولید انبوه فلزیاب فعالیت ندارند یا انواع فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب پالسی PI یا فلزیاب ای بی IB یا دستگاه مگنت یا مگنتومتر یا یون یاب را ارائه مینمایند در اصل دارای تکنولوژی انحصاری و خاص فلزیاب نمیی باشند و قدرت طراحی فلزیاب با تکنولوژی خاص را ندارند و برای همین بیشتر از مدارات عمومی فلزیاب های ذکر گردیده با شکل هایی متفاوت یا ظاهر و نام متفاوت بهره میبرند