چاپ
دسته: فلزیاب
بازدید: 770

فلزیاب کار عمق زیاد

کار فلزیاب در عمق زیاد زمانی مشخص میگردد که ان فلزیاب یا رادار زمینی دستی بتواند طلا را در عمق زیاد تفکیک نماید و این شرایط تشخیص و تفکیک طلا در عمق زیاد از اصول اولیه کار فلزیاب حرفه ای میباشد ولی اینکه اپراتور فلزیاب یا کاربر فلزیاب بتواند در صحنه کار اصلی بالاترین کارائی در تفکیک طلا یا انواع فلزات را بدست اورد یا بتواند ذرات مزاحم یا دیگر منابع را از طلا یا فلز مورد نظر جدا نماید به نوع ان فلزیاب و تنظیمات فلزیاب و تجربه اپراتور در کار با فلزیاب یا رادار زمینی دستی دارد