جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

خرید فلزیاب یا خرید فلزیاب پیشرفته را میتوان از شرکت هایی فلزیاب ایرانی که دارای تکنولوژی بالایی در زمینه طراحی فلزیاب و ساخت فلزیاب میباشد خریداری نمایید زیرا ایران در زمینه طراحی فلزیاب و ساخت فلزیاب پیشرفته پیشرفت بی نظیر را دارا میباشد و برای همین پیشرفت در طراحی فلزیاب و ساخت فلزیاب در ایران ان دسته که فلزیاب بی کیفیت یا فلزیاب خارجی را بفروش میرسانند سعی مینمایند خریدار فلزیاب را به ترفند های گوناگون از خرید فلزیاب پیشرفته ایرانی منصرف نموده و هر نوع دروغ را برعلیه فلزیاب پیشرفته ایرانی بیان مینمایند تا دیدگاه خریدار فلزیاب را نسبت به فلزیاب پیشرفته ایرانی بدگمان نمایند و فلزیاب خارجی بی کیفیت یا فلزیاب تقلبی خود را بفروش برسانند

تست فلزیاب یا تست انواع فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب مغناطیسی  مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع دستگاه مغناطیس سنج مثل دستگاه مگنتی یا تسلا یا مگنتومتر یا یون یاب یا سیگنال ژنراتوررا که در ایران برای خریدار معرفی مینمایند روش درست تست فلزیاب نمی باشد و در اصل فقط برای گمراه نمودن خریدار فلزیاب از توجه به فلزیاب های پرقدرت در زمینه کاوش طلا و تفکیک طلا در عمق زیاد میباشد زیرا فلزیاب های پیشرفته از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی میتواند طلا را در روش حرکتی AC در عمق زیاد با صدا یا تصویر یا حرکت انتن تفکییک نموده و مشخص نماید

 برای تست فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب مغناطیسی  مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع دستگاه مغناطیس سنج مثل دستگاه مگنتی یا تسلا یا مگنتومتر یا یون یاب یا سیگنال ژنراتورازثابت نگهداشتن کویل یا لوپ یا سرجستجوگر یا سنسور یا حرکت دادن فلزاز جلو یا زیر سرجستجوگر بهره میبرند یا از فاصله نزدیک سرجستجوگر یا کوئل ولوپ را از روی فلز ثابت عبور می دهند یا بر سر راه سرجستجوگر یا لوپ یا کوئل یا سنسور سنگ و گچ و اجر و دیگر مواد قرار می دهند تا قدرت این دسته فلزیاب یا دستگاه های مغناطیسی را نشان دهند که این روش تست فلزیاب روش صحیحی علمی برای تعیین توان ثبات یا عمق این دسته فلزیاب یا دستگاه ها نمی باشد

اصولاً فلزیاب های مغناطیسی یا ولتاژ القایی را بر روی طلا در عمق زیاد تست نمی نمایند زیرا این دسته دستگاه ها یا فلزیاب ها طلا را در عمق زیاد نمی توانند تشخیص داده یا تفکیک نمایند

قدررت تفکیک طلا در عمق زیاد فقط در توان فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تفکیک عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE  میباشد

خرید فلزیاب از شرکت فلزیاب معتبرموجب ایجاد اطمینان برای خریدار فلزیاب میگردد و این شرکت فلزیاب معتبرمیتواند شرکت فلزیاب ایرانی یا شرکت فلزیاب خارجی باشد و شرکت فلزیاب ایرانی نیز در ایران فعال هست که از بالاترین کیفیت فلزیاب در دنیا برخوردار است

متاسفانه بیشترشرکت ها یا اشخاص سازنده فلزیاب در ایران اقدام به ساخت فلزیاب یا دستگاه ها ازنوع فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب مغناطیسی  مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع دستگاه مغناطیس سنج مثل دستگاه مگنتی یا تسلا یا مگنتومتر یا یون یاب یا سیگنال ژنراتوررا مینمایند و در زمینه فلزیاب یا دستگاه های خود از این دسته مطالب خارج از واقعیت را ابراز نموده و به خریدارفلزیاب بیان مینمایند و تست فلزیاب یا دستگاه ها از این دسته را از روش غیر علمی انجام داده و دربیان مطالب خود برای تست فلزیاب این روشها را بهترین شیوه عملکرد فلزیاب معرفی مینمایند که این چنین نمی باشد

زیر مجموعه ها