جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

تکنولوژی فلزیاب خارجی یا تکنولوژی فلزیاب ایرانی ندارد در اصل تکنولوژی فلزیاب یا طلایاب مرتبط به نوع طراحی مدار ان فلزیاب میباشد و یک طراح یابنده یا طراح فلزیاب که دارای علم طراحی فلزیاب پیشرفته میباشد میتواند یک طراح فلزیاب ایرانی باشد که برترین فلزیاب را در بهترین شرایط تفکیک طلا در عمق زیاد را طراحی نموده که در نوع خود در دنیا بی نظیر باشد و قطعات الکترونیک که در فلزیاب خارجی یا فلزیاب ایرانی بکار برده میشود مسلماً ساخت کارخانجات قطعات الکترونیک یکسان میباشد و در هر نوع فلزیاب از این قطعات بکاربرده میشود و تعیین نوع قطعات به نوع طراحی مدارفلزیاب وابسته میباشد

بحث فلزیاب ایرانی که در بازار فلزیاب برای خریدار فلزیاب مطرح میگردد بیشتر مواقع با تعاریف نامتعارف برای کاوش گنج میباشد و عده ای برای سود خود مطالب کذبی را در رابطه با فلزیاب ایرانی یا فلزیاب ساخت ایران که دارای کیفیت و قدرت و تفکیک بالا است مطرح مینمایند هر چند وقت یکبار یک مطلب جدید را در رابطه با فلزیاب ایرانی یا ساخت ایران از مغزخود تراوش مینمایند که فلزیاب بی کیفیت خود را که خارجی است یا فلزیاب ایرانی بعنوان خارجی معرفی مینمایند بفروش برسانند

این عده یا فروشنده فلزیاب که میخواهند سود خود را از بازار فلزیاب ببرند و برعلیه فلزیاب ایرانی با کیفیت دروغ به خریدار فلزیاب میگویند در زمانی میگویند فلزیاب ایرانی یا فلزیاب ساخت ایران جی پی اس GPS یا ردیاب دارد و زمانیکه این دروغ بر ملاء میشود میگویند فلزیاب ایرانی ان عمقی را که میگویند ندارد و زمانیکه مشخص میگردد فلزیاب ایرانی یا فلزیاب ساخت ایران را بر روی فلز طلا در عمق زیاد تست میگردد و مشخص میشود توان عمق ان هم واقعی است  و این موضوع نیزلوث میشود به مطالب متفاوت دیگرروی اورده

فلزیاب حرارت طلا را میتواند از روی مادون قرمز طلا یا فلزات دیگر تشخیص داده و تفکیک نماید و این نوع قدرت تشخیص حرارت و مادون قرمز طلا یا انواع فلزات درحد توان قدرت تفکیک فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات عدد VDI و ابعاد هدف ترشهولد THRESHOLD که دارای سنسور مادون قرمزمیباشد

همه منابع و مواد معدنی و اهداف دارای حرارت خاص خود میباشد که این نوع دما و حرارت نیز بر روی تشخیص سیستم فلزیاب اثر میگذارد هر میزان که طلا یا فلزات دارای دما یا حرارت خاص خود باشند بطور طبیعی به همان اندازه دارای تشعشات الکترومغناطیس در مادون قرمز میباشند

زیر مجموعه ها