جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب واقعی ان فلزیابی که بتواند یک هدف نمونه را در سطح و عمق پیدا نماید و توان فلزیاب پیدا نمودن یک هدف نمونه بستگی به تجربه اپراتور یا کاربر دارد

هر فلزیاب به یک شکل میتواند هدف را تشخیص دهد  با صدا یا تصویریا حرکت انتن واکنش از خود نشان داده و محدوده و مرکز هدف را مشخص نماید

فلزیاب واقعی این نیست که یک شخص بتواند با ان گنج پیدا نماید زیرا هیچ نوع فلزیاب طراحی شده برای گنج یابی در دنیا نمیباشد و هیچ  شخصی نمیتواند ادعا نماید که سیستم یابنده یا فلزیاب در اختیارش میتواند حتماً گنج را پیدا نماید یا گنج یاب است

فلزیاب واقعی که تفکیک مینماید ان فلزیابی است که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد و با اعداد VDI بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE میتواند یک هدف را از دیگر منابع تفکیک نماید

فلزیاب میتواند در شرایط متفاوت صحنه کارمیتواند درگیر با علائم منابع دیگری گردد که شبیه علائم تعیین شده در عدد VDI مربوط به هدف مورد نظر باشد این علائم به علائم همگن یا علائم هم مکان معروف است که از اهداف همگن یا هم مکان بازتاب میگردد و این یکی ازمواردی است که میتواند سیستم فلزیاب را در تشخیص هدف اصلی یا هدف واقعی دچار انحراف نماید و فقط یک اپراتور یا کاربر حرفه ای میتواند با تغییر در تنظیمات بین هدف واقعی و هدف غیر واقعی را تشخیص دهد و این عمل ربطی به سیستم فلزیاب نداشته زیرا سیستم فلزیابی که میتواند توسط یک اپراتور یا کاربر حرفه ای یک هدف نمونه را درسطح و عمق پیدا نماید توان خود را در تشخیص پیدا نموده اهداف مشخص نموده است و بحثی دیگر درعملکرد ان سیستم فلزیاب نمی باشد و این فلزیاب یک فلزیاب واقعی است

   مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 


کوئل الکترونیکی لیزری از پیشرفته ترین نوع سرجستجوگر در فلزیاب های دنیا میباشد کوئل الکترونیکی لیزری در اصل یک سرجستجوگر سنسوری میباشد که خود دارای مدار مجزا و دارای تنظیمات میباشد که این تنظیمات توان سیستم فلزیاب را درتشخیص اهداف افزایش میدهد

فلزیاب کوئل الکترونیکی در چند مدل متفاوت میباشد 

 کوئل الکترونیکی با سنسور مادون قرمز

کوئل الکترونیکی با سنسورمادون قرمز والتراسونیک

کوئل الکترونیکی با سنسور مادون قرمز و سنسور نوری حرارتی

کوئل الکترونیکی با سنسور مادون قرمز و التراسونیک و سنسورنوری حرارتی

این نوع سنسورها به نسبت  نوع خود دارای توان بالاتری برای تشخیص اهداف میباشد

کوئل الکترونیکی خود بطور مجزا دارای مدار تشخیص و تنظیم مربوط به وضعیت صحنه کار و اهداف تعیین گردیده درسیستم فلزیاب  میباشد

کوئل الکترونیکی لیزری یک محصول انحصاری میباشد و قابلیت نصب بر روی سیستمهای فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

کوئل الکترونیکی لیزری توان تشخیص سیستم فلزیاب را به حد مطلوب برای تشخیص اهداف میرساند و از پیشرفته ترین کوئل سنسوری در دنیا میباشد

البته این نوع کوئل الکترونیکی لیزری را با سنسور مغناطیسی اشتباه گرفته نشود

  مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 

فلزیاب پر قدرت ان نوع فلزیاب میباشد که بتواند یک هدف را در سطح و عمق تفکیک نموده و عدد VDI مربوط به هدف برای سطح و عمق یکسان باشد و بتواند یک هدف کوچک را در عمق براحتی نسبت به عمق تعیین گردیده برای ان فلزیاب کاوش نماید

فلزیاب پرقدرت به غیر از اینکه تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE را دارد دارای تنظیمات مربوط به سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET Xنیز میباشد که به اپراتور یا کاربر اجازه میدهد ابعاد هدف را تعیین نموده و اثر دیگر مواد معدنی  که موجب میگردد بعضی از منابع  خود را شبیه هف مورد نظر درعدد VDI نشان میدهد مشخص گردیده و با تغییر تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میتوان به همراهی تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و تغییر یا تنظیم عدد VDI نوع هدف را از دیگر منابع تفکیک نمود

فلزیاب پرقدرت در عملیات در صحنه کار الوده یا زمین های دارای مواد معدنی ومنابع سفت و سخت یا در هم ریخته از مواد معدنی و منابع گوناگون میتواند یک هدف پنهان شده را پیدا نماید و عملیات در چنین منطقه ای باید اپراتور یا کاربر تمرین نماید تا به توان سیستم فلزیاب و نوع تنظیمات و واکنش سیستم فلزیاب در حرکت انتن یا تصویر یا صدا دست یابد

سیستمهای فلزیاب که با بالانس یا ایجاد حساسیت دچار بحران در تشخیص گردد نمی تواند در مناطق الوده به خوبی از خود واکنش نشان دهد و سیستمهای فلزیاب ولتاژالقائی یا فلزیاب های که با تغییر ولتاژ در سرجستجوگر خود بر روی هدف واکنش از خود نشان میدهد مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO و ..... در مناطق الوه با افزایش حساسیت در تشخیص دچار بحران و ایجاد صدا یا تصویر بی مورد میگردد و اگر حساسیت ان کاهش داده شود توان عمق ان کاهش میابد.

 فقط نسبت به اندازه هدف میتوان تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را تغییر داده تا نسبت به ابعاد ان هدف فلزیاب از خود واکنش نشان دهد و این نوع تنظیم فقط در سیستمهای فلزیاب فوق پیشرفته که از نوع فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی میباشد قابلیت نصب دارد

مشاهده محصولات و مشاورهWWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 

 

زیر مجموعه ها