جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب فرکانسی تفاوت صدا زمینه برای تفکیک طلا و انواع فلزات نسبت به نوع فلز یا وضعیت صحنه کار را داشته که این مزید عملکرد فلزیاب فرکانسی با تفکیک عدد VDI و ابعاد هدف ترشهولد THRESHOLD نسبت به دیگر فلزیاب ها میباشد

در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با صدا زمینه وضعیت تغییر صدا حاصله از منابع و اهداف با هم متفاوت است و این تفاوت از شرایط نوع تنظیم متناسب با ان صحنه کار و الیاژ هدف یا طلا نیز پدید میاید و فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی  با تفکیک عدد VDI و ابعاد هدف ترشهولد THRESHOLD برای هر نوع فلزدر طبقات متعلق به اعداد VDI صدای خاص خود را دارد

در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با صدا زمینه در صورتیکه تنظیمات درصحنه کار متناسب با هدف و مواد معدنی و منابع تنظیم نگردد موجب میشود که صدا اشکار شده مربوط به ان هدف یا طلا نباشد یا سیستم با تغییر صدا یک هدف دیگر را به جای هدف اصلی یا طلا یا هدف مورد نظر مشخص نماید یا بر روی هدف اصلی مورد نظر اپراتور فلزیاب یا رادار زمینی دستی واکنش درست از خود نشان ندهد.

 

موضوع جالب فروش فلزیاب در ایران در این است که هر میزان تولید کننده یا فروشنده فلزیاب واقعیت فلزیاب را برای خریدار فلزیاب بیان نمایید موجب میگردد که خریدار فلزیاب منصرف از خرید فلزیاب یا رادار زمینی دستی از ان فروشنده فلزیاب میگردد که حقیقت را میگوید

جالب اینجا است که  خریداران فلزیاب در موقع خرید فلزیاب به راحتی مطالب کذب و دورغ را قبول نموده و اگر واقعیت فلزیاب را یک فروشنده فلزیاب در زمان فروش فلزیاب به خریدار فلزیاب بگوید خریدار فلزیاب فکر میکند که فلزیاب ان تولید کننده فلزیاب یا فروشنده فلزیاب که واقعیت را میگوید ایراد داشته

ذات فلزیاب در تفکیک طلا یا انواع فلزات میتواند با خطا در تشخیص روبرو باشد و ذات فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا هر نوع یابنده DETECTOR باید دارای تنظیمات خاص برای رفع خطا در تفکیک طلا یا انواع فلزات نسبت به وضعیت صحنه کار باشد و فلزیاب برای خریدار فلزیاب باید با واقعیت های فلزیاب معرفی گردد و اینکه روشهای را بکار برده تا اشکالات فلزیاب مشخص نگردد خود ایراد اساسی در فروش فلزیاب میباشد

فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا هر نوع یابنده DETECTOR که طبق اصول رادار عمل نماید و دارای تنظیمات تفکیک EDIT با عدد VDI و ابعاد هدف ترشهولد THRESHOLD و تنظیمات زمین VDI SENS یا VDI DISC باشد این توان را دارد که با تناسب در تنظیمات یا تغییر در تنظیمات ذکر گردیده بتواند خطا در تفکیک طلا یا انواع فلزات را تشخیص داده یا از بین ببرد

زیر مجموعه ها