جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب تفاوت عدد تفکیک فلزات یا طلا را میتواند با تغییرتنظیمات مشخص نماید که این موضوع در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی انجام شدنی میباشد

تعدادی اهداف یا فلزات در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE با اعداد نزدیک به اهداف اهنی یا مغناطیسی و تعدادی از فلزات یا اهداف نزدیک به طلا یا اهداف غیر مغناطیسی قابل تشخیص میباشد و این حسن بهره بردن از تنظیمات تفکیک با عدد VDI میباشد

جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE را که از اعداد پائین یا اعداد بالا نظاره گردد این موضوع را مشخص مینماید که اهداف یا فلزات مغناطیسی با یک عده از فلزات غیر مغناطیس نزدیک به هم میباشد و این تقسیم بندی دید راداری سیستمهای دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC با تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD میباشد و سیستمها فاقد این ترکیب مدار فقط میتواند اهداف را به اهنی و غیر اهنی بودن مجزا نماید که این هم تغییرات در حد مشخص شدن کامل هدف از نظر تفاوت در یک طبقه فلز هم طبقه نمی باشد.

کلاً عملیات تفکیک و تشخیص DISCRIMINATION در تمامی سیستمهای پیشرفته نیز بصورت نسبی میباشد و اهداف همگن یا هم مکان میتواند از دید سیستمها به جای همدیگر تشخیص داده شود و جداسازی ان با تغییرات در تنظیمات فلزیاب مغناطیسی مانند فلز پالسی PI یا تی ار TR یا وی ال اف VLF و دستگاه مغناطیس  سنج مثل مگنتومتر یا مگنت نمی باشد

 

فلزیاب فلز مغناطیسی و فلز غیر مغناطیسی را در شرایط متفاوت میتواند اشتباه تشخیص داده و مشخص نماید و این از اثر مواد معدنی و منابع یا پوسیدگی فلزات درصحنه کار میتواند باشد و فلز مغناطیسی را فلز بی ارزش و فلز غیر مغناطیسی را فلز با ارزش نیز مینامند

اهداف مغناطیسی به اهداف اهنی و اهداف غیر مغناطیسی اهداف غیر اهنی در مجموعه تلقی میگردد اما در سیستمها فلزیاب  دارای تفکیک و تشخیص DISCRIMINATION تعدادی از اهداف غیر اهنی در زیر گروه اهداف اهنی قرار گرفته یا از نظر بازتاب علائم سیگنال نزدیک به اهداف اهنی خود را نشان می دهد زیرا علائم انها دارای سرعت و شدت و ترکیبی نزدیک به اهداف اهنی را برای سیستم فلزیاب ایجاد مینماید و این تشخیص توسط تغییر اعداد VDI در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE قابل ارزیابی و تفکییک در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی میباشد

 این خصوصیات در تفکیک مربوط به فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی با تنظیمات EDIT و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD در کنار دیگر تنظیمات مانند تنظیمات وی دی ای سینس VDI SENS یا وی دی ای دیسک VDI DISC است که اصل مجزاسازی تفکیک فلزات یا طلا را با تعیین عدد VDI به انجام میرساند زیرا این تنظیمات مانند ترشهولد THRESHOLD که مربوط به ابعاد هدف یا اندازه هدف میباشد فقط در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی با اصول راداراین شرایط را برای تفکیک ایجاد مینماید

این جداسازی فلزات هم طبقه با عدد VDI میتواند برای تفکیک طلا و نقره و مس و روی و اهن و نیکل و الومینیوم و برنج و برنزمجزا به انجام رساند و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی این توان را ایجاد مینماید که بتوان با تغییر عدد ترشهولد THRESHOLD با یک عدد ثابت VDI انواع الیاژ مربوط به ان فلز یا طلا را تشخیص داده و مشخص نمود

زیر مجموعه ها