جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب و نشانه قدرت عملکرد مدار فلزیاب تعیین کننده قدرت تفکیک برای انواع فلزات و طلا در شرایط نامتعادل و ناسازگار مواد معدنی و منابع صحنه کار میباشد و در صورتیکه مدار سیستم فلزیاب دارای توانائی کاوش طلا یا هدف باشد باید قدرت تفکیک مجزا انواع فلزات همه طبقه را نیز دارا باشد تا بتواند نوع طلا را از دیگر ذرات اهداف یا منابع مزاحم ذرات مشخص نماید پایه ساختار سیستم فلزیاب توان سیستم فلزیاب را برای کاوش طلا یا هدف اصلی مشخص مینماید و همه موارد تشخیص جانبی و تنظیمات فلزیاب برای افزایش توان تشخیص اپراتورفلزیاب  است .

 در سیستمها فلزیاب که اپراتورفلزیاب  میتواند مستقیم نوع هدف یا طلا و اندازه هدف IND SIZE در سیستم فلزیاب تعیین نماید نیازمند صفحه نمایشگردیجیتال نمی باشد و فلزیاب تصویری با نرم افزار تفکیک رنگ COL PRO این قدرت را دارا است که انواع فلزات را با عدد VDI بر روی لکه رنگ جداگانه تفکیک نماید زیرا اپراتور میتواند بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE نوع هدف و طلا و وضعیت انرا تعیین نماید .
مزید این سیستمها فلزیاب توانائی بالای انها در جداسازی طلا و انالیز اهداف از دیگر منابع نسبت به موقعیت ان صحنه کار میباشد و اپراتورفلزیاب  میتواند نوع الیاژ هدف یا طلا را به نسبت مواد ترکیبی درونی ان هدف و ترکیب مواد معدنی و منابع در تنظیمات فلزیاب تعیین نماید.
تعیین اندازه هدف IND SIZE یا سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میتواند اپراتور فلزیاب را در تشخیص طلا یا یک هدف از دیگر منابع بنابر طبقه هدف مورد نظر در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC معین نماید.
سیستمهای فلزیاب که ابعاد هدف IND SIZE یا سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را دارا است این قدرت در فلزیاب ایجاد مینماید که اپراتورفلزیاب بتواند اندازه هدف را در تنظیمات فلزیاب تعیین نماید تا توان تفکیک و جداسازی یا انالیز طلا از دیگر منابع مزاحم یا فلزات دیگر در سیستم فلزیاب افزایش یابد

 

فلزیاب و تناسب در تنظیمات فلزیاب برای کاهش سیگنال مزاحم از دیگر منابع و اهداف پوسیده یا ازبین رفته برای کشف هدف اصلی یا طلا بسیار حائز اهمیت است  پس در نتیجه برای رفع یا حذف نویزها و پارازیتها ی مزاحم که به سیستم فلزیاب بازتاب میگردد یا میرسد روش خاصی که بتواند بطور کامل نقص پدید امده ناشی از دیگر منابع مزاحم یا سیگنال مزاحم را حذف نماید در تغییرات تنظیمات با تناسب نسبت به ان محدوده قابل انجام است  تا بتوان با تغییرات اینگونه تنظیمات بطور کامل سیستم فلزیاب از شرایط بحرانی برای تشخیص و تفکیک طلا یا فلزات خارج گردد.
به طور جامع و اصولی و پایه‌ای (Basic) روشی روشی مهم است که دران محدوده شرایط پارازیت یا نویز مزاحم بطور کامل ازبین برود و به همین خاطر در مدارات سیستمها فلزیاب قسمتهای مربوط به اختیارات یا PRO OPTION قابل کنترل قرارمیدهند.
زیرا هر منطقه و هر هدفی یا طلا به نسبت موقعیت خود در آن محل نویزها و پارازیتها گوناگون را دارا میباشد و این منابع مزاحم و سیگنالها مزاحم که اضافه بر موارد علائم واقعی در صحنه کار پراکنده و در اطراف عامل ارسال کننده یا سرجستجوگر متمرکز میگردد به دلیل عدم تناسب در تنظیمات فلزیاب میتواند اختلال در تفکیک ایجاد نماید باشد و تغییرات در تنظیمات میتواند این شرایط نامطلوب را از دید فلزیاب خارج نموده و اگر تنظیماات با دقت تعیین نگردد امکان دارد سیستم فلزیاب را دچار اختلالات در تفکیک یا تشخیص مرکز هدف اصلی یا طلا نماید و رفع این اختلالات و ایجاد تناسب و تعادل بین سیستم فلزیاب و صحنه کار برای پیدا نمودن هدف یا طلا از وظایف اپراتور با در نظر داشتن مهارت و تجربه اپراتورفلزیاب  در تنظیم سیستم فلزیاب است.

فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا مغناطیسی  یا مگنت یا یون یاب یا تسلا یا مگنتومتردارای تنظیمات پایه اساسی در تفکیک با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE نمی باشد که اپراتور فلزیاب بتواند این اختلال را از دید فلزیاب دور نماید تا خطا نکند

فلزیاب از نویز و پارازیت مربوط به فلزات گرم و فلزات سرد برای تشخیص و تفکیک طلا یا فلزات در صحنه کار اثر میگذارد و اگر منطقه دارای مواد معدنی و اهدافی از نوع گرم و آهنی باشد به همراه انرژی و تشعشع و جریان و امواج دریافت شده پارازیت یا نویزهای حرارتی متعلق به شرایط آن منطقه را نیز خواهید داشت که به نسبت وضعیت موجود در آن منطقه نویز و پارازیت های پدید آمده  بر روی واکنش سیستم فلزیاب برای سیگنال دریافتی ایجاد اختلال در تشخیص مینماید .
در صحنه کار پارازیت‌ و نویزها از منابع پر انرژی که ترکیب ذرات مغناطیسی را دارا است سرعت بیشتری به نسبت انرژی و تشعشع حاصله از انرژی هدف اصلی یا طلا را داشته باشد و از نظر قدرت و عرض به شکل موج وجریان یا انرژی و ارسالی سیستم فلزیاب میتواند نزدیک باشد و امکان دارد سیستم فلزیاب در صورتی که درست تنظیم نگردد به نقطه یا محلی که این نویز و پارازیت با انرژی بالا منتشر میگردد یا موج یا جریان یا انرژی تابش نموده از این منابع مزاحم پاسخ و واکنش نشان دهد که این واکنش از نظر سیستم فلزیاب در صورتی که متناسب با ان صحنه کار تنظیم نگردد منطقی بوده ولی از نظر اپراتور و نشان دادن محل هدف اصلی یا طلا عملی غیرمنطقی می‏باشد و سیستم فلزیاب و اپراتور را به خطا می‏اندازد که منشاء واکنش غیر اصولی سیستم فلزیاب نامتناسب بودن تنظیم اپراتورفلزیاب  نسبت به شرایط صحنه کار و وضعیت هدف یا طلا میباشد

در این وضعیت فقط یک فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X با تنظیمات درست مستواند علئم سیگنال مزاحم را از سیگنال علائم هدف اصلی یا طلا تشخیص داده تا تفکیک طلا یا فلزات تعیین شده در عدد VDI حاصل گردد

زیر مجموعه ها