جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

درفلزیاب سرجستجوگر در اصل کوئل یا لوپ یا سنسور میباشد و سرجستجوگر در فلزیاب مغناطیسی یا مغناطیس سنج با عملکرد سرجستجوگر در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی متفاوت است و این تفاوت شرایط در فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی در نوع تشخیص در نحوه عملکرد مدار فلزیاب میباشد و نحوه عملکرد سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی طبق اصول تغییرات در میدان مغناطیس از خواص مغناطیسی فلزات میباشد و در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی نحوه عملکرد از تغییرات تشخیص فرکانس طلا یا فرکانس انواع فلزات از خواص فرکانسی طلا یا خواص فرکانسی فلزات میباشد

در فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب مغناطیسی  مانند فلزیاب پالسی PI یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب ای بی IB یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع دستگاه مغناطیس سنج مثل دستگاه مگنتی یا تسلا یا مگنتومتر یا یون یاب یا سیگنال ژنراتوردر شرایط مغناطیسی اندازه کوئل یا لوپ برای کاوش فلزات در عمق بیشتر نیاز میباشد

در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی اندازه سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ یا سنسورمهم نمی باشد زیرا تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا ترشهولد THRESHOLD را برای تعیین اندازه طلا یا فلز دارا میباشد و این تنظیمات حد انرژی طلا یا فلزات را در فرکانس تشخیص می دهد

فلزیاب انتنی یا ردیاب انتنی شکل تفکیک را باید طبق اصول علمی تفکیک در فلزیاب ها یا رادار زمینی دستی دارا باشد و عمل تفکیک در فلزیاب ها یا رادار زمینی دستی بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE طبق عدد VDI قابل انجام میباشد و فلزیاب انتنی نیز برای تفکیک از این اصول بهره میبرد و ان فلزیاب میتواند ردیاب انتنی باشد که طبق عدد VDI بتواند اهداف یا فلزات را با عدد VDI خاص همان فلز یا طلا یا هدف که در عدد VDI تعیین شده است تفکیک نماید و فلزیاب انتنی باید بتواند هر نوع فلز مانند طلا و نقره و مس و روی و اهن و نیکل و روی و الومینیوم وبرنز و برنج و قلع را با تعیین عدد VDI تفکیک نماید و با تغییر تنظیمات بتوان نوع الیاژ یا فلزات متفاوت را تشخیص داده و مشخص نماید

فلزیاب انتنی اصل نیاز ندارد به بدنه ان خوراک یا فلز مورد نظر را اتصال دهید تا همان فلز یا طلا یا هدف را پیدا نماید بلکه در فلزیاب انتنی واقعی با تعیین عدد VDI طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE میتوان طلا یا ان فلز یا هدف مورد نظر را پیدا نموده و تشخیص داده

فلزیاب تقسیم تفکیک طلا یا انواع فلزات را در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE در چهار دسته متفاوت که فلزات نزدیک به هم میباشد به انجام میرسد که به هر طبقه FL میگویند که از FL1 تا FL4 جا میگردد  و با این تقسیم بندی میتوان نوع هدف یا طلا یا انواع فلزات در هر طبقه که باشد تعیین نموده و تشخیص داده و در صورتیکه فلزات از دیگر طبقات باشد و علائم سیگنالی شبیه به هدف اصلی یا طلا یا فلز مورد نظررا در اثر تغییر شرایط زمین یا گذشت زمان بازتاب نموده باشد تشخیص داده تا خطا در دید فلزیاب یا رادار زمینی دستی مشخص شده و حذف خطا به انجام برسد

تقسیم تفکیک در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE این موقعیت را ایجاد مینماید که بتوان حتی فلزات نزدیک به یکدیگر از یک طبقه را جداگانه تفکیک نموده و مشخص گردد که واکنش فلزیاب یا رادار زمینی دستی به هدف مورد نظر یا طلا یا فلز تعیین شده میباشد

کد عددی 1 تا 4 در طبقات اعداد VDI در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE در تمامی سیستمهای رادار زمینی و رادار هوایی برای تشخیص طبقه هدف مورد نظروجود دارد و این طبقات اعداد کانال تشخیص را برای تفکیک مشخص مینماید

زیر مجموعه ها