جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب حذف انواع ذرات را در زمان جستجو طلا یا کاوش فلزات یا کاوش گنج بخواهد انجام دهد باید قدرت تشخیص بین الیاژاهداف یا الیاژ فلزات را از فلز خالص یا طلا خالص از طلا ترکیبی را دارا باشد و این عمل درصورتی انجام شدنی است که ان فلزیاب توان تشخیص ابعاد هدف IND SIZE را داشته باشد زیرا با تغییر عدد VDI در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میتوان الیاژ یک طلا یا فلز را تشخیص داده و از فلز طلا خالص یا دیگر فلزات که میتواند سیگنال علائم خود را بجای طلا یا هدف اصلی نشان دهد تشخیص داده و تفکیک نمود و این عمل در یک فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با وجود این نوع تنظیمات انجام شدنی است

ذرات در صحنه کار یا ذرات در خاک میتواند بصورت رگه ای یا توده ای در یک نقطه باشد یا به شگل کسترده و دانه ای در صحنه کار وجود داشته باشد

ذرات توده ای یا ذرات رگه ای یا ذرات پیوسته میتواند فلزیاب را منحرف به تشخیص خود نماید یا موجب گردد که فلزیاب بر روی این نوع ذرات واکنش قوی نشان دهد و باعث انحراف فلزیاب در تشخیص فلزیاب میگردد

ذرات دانه ای یا گسترده در صحنه کاربصورت پراکنده میباشد و این پراکندگی ذرات قدرت فلزیاب را در تشخیص و تفکیک و مشخص نمودن مرکز اهداف در عمق زیاد را کاهش میدهد

اثر ذرات بر روی فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا مغناطیس سنج از نوع فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع دستگاه مگنتی یا یون یاب یا تسلا یا مگنتومتریا سیگنال ژنراتور بخاطر بهره گیری از تغییر میدان مغناطیس در سرجستجوگر به نسبت بیشتراز فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد زیرا فلزیاب که این نوع تنظیمات را دارا میباشد میتواند اهداف را از یکدیگر با عدد VDI مجزا تفکیک نموده و با تنظیم ابعاد وضعیت صحنه کار را به نسبت الیاژهدف مشخص نمود

حذف ذرات در فلزیاب به نوع توان تفکیک ان فلزیاب ارتباط داشته و توان تفکیک فلزیاب برای حذف ذرات با قدرت نوع تنظیمات فلزیاب مرتبط است و تنظیمات فلزیاب از طراحی مدار ان فلزیاب شکل میگیرد

حذف ذرات با فلزیاب طلایاب گنج یاب توسط تنظیمات فلزیاب باید به انجام برسد حذف ذرات یا منابع مزاحم یکی از عوامل موفقیت با فلزیاب برای کاوش یا پیدا نمودن هدف مورد نظربخصوص طلا در عمق زیاد در روش حرکتی یا AC  است

فلزیاب بصورت خودکار نمی تواند حذف ذرات نماید فلزیاب برای حذف ذرات باید دارای تنظیمات برای تفکیک DISCRIMNATION و تنظیم ابعاد IND SIZE باشد که این تنظیمات را درمدار فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X برای عمل تفکیک در تنظیمات پایه اساسی BASIC ADJUSTMENT میتوان قرار داد

فروش انواع دستگاه تصویری یا انواع فلزیاب تصویری درسایت ها یا کاتالوگ های فلزیاب خارجی و راهنمای خرید فلزیاب ایرانی مشاهده مینماید ولی واقعیت این موضوع را بیشتر فروشندگان فلزیاب بخصوص فروشندگان انواع دستگاه تصویری درج یا بیان ننموده اند که فلزیاب تصویری انها از دسته فلزیاب تصویری راداری با اصول رادار با تفکیک عدد VDI است یا از دسته فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب مغناطیسی  یا مگنتی یا یون یاب یا تسلا یا مگنتومتریا سیگنال ژنراتورمیباشد که مدار انها طبق اصول رادار تصویری نمی باشد و طبق تغییر میدان مغناطیس عمل مینماید و بنابر تغییرات فرکانس در تفکیک عمل نمی نماید

 فروش انواع دستگاه تصویری در بازار به انجام میرسد ولی ان دستگاه فلزیاب تصویری که توان تفکیک اهداف را با عدد VDI دارا میباشد فلزیاب قوی یا فلزیاب تصویری قوی در تشخیص اهداف مانند طلا و دیگر فلزات بصورت مجزا میباشد

فروش انواع دستگاه تصویری به شکل های گوناگون به انجام میرسد ولی اصل برنامه نرم افزار تمامی دستگاه های تصویری بصورت لکه رنگی میباشد ودستگاه تصویری که با برنامه تفکیک رنگ COL PRO عمل مینماید در کنارلکه رنگ عدد VDI تفکیک ان هدف را بصورت لکه رنگ اشکار مینماید

فروش انواع دستگاه تصویری در نوع عادی که دارای تفکیک نمی باشد  فراوان است ولی فلزیاب تصویری یا دستگاه فلزیاب تصویری که دارای تفکیک نوع هدف بر روی تصویر با لکه رنگ و عدد VDI باشد انحصاری میباشد

دستگاه تصویری از هر نوع که باشد هر نوع تغییر در اطراف خود یا زیر زمین را بصورت لکه رنگ مشخص مینماید

فلزیاب تصویری برای عملیات حرفه ای کاربرد داشته و دستگاه تصویری میتواند هر نوع تغییر را مشخص نموده ولی تشخیص نوع تغییرات که بصورت لکه رنگ اشکار میگردد از چه منبعی است یا متعلق به هدف اصلی میباشد یا ذرات است بستگی به نوع مدار فلزیاب تصویری داشته و مهمترازان مهارت اپراتور یا کاربر در انجام عملیات بر روی تنظیمات برنامه نرم افزار فلزیاب تصویری میباشد که به ان فیلترتصویر میگویند

فیلتر تصویر در فلزیاب تصویری موضوع مهمی در تشخیص لکه رنگ متعلق به هدف اصلی نسبت به دیگر منابع و ذرات میباشد

زیر مجموعه ها