جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب تفاوت خاک طلا را طلا بتواند تشخیص دهد برای حتی میتواند نوع هدف اصلی یا طلا را تفکیک نموده و تشخیص داده و در مناطقی که خاک طلا وجود دارد اختلاف در تشخیص در مرکز هدف یا طلا گنج پدید می اید

زیرا این نوع خاک طلا با منابع دیگر میتواند علائم متعلق به هدف اصلی یا طلا را توسط خود جذب نموده و این تفاوت علائم بین هدف اصلی وطلا با علائم خاک طلا و ارسنیک و انیموان و جیوه و اورانیوم و کوارتزدارای حرارت متفاوت باشد که هر کدام این منابع میتواند دارای حرارت و تششعات مادون قرمز مربوط به خود باشد ودر این محدوده هدف اصلی یا طلا نیز دارای حرارت و مادون قرمز متعلق به خود است که وجود حرارت هدف اصلی یا طلا در شرایط حرارت و مادون قرمز خاک طلا با منابع اطراف خود دچارهم امیختگی گردیده و در نوع تششعات یا علائم بازتاب شده هدف اصلی یا طلا اختلال ایجاد مینماید زیرا در این وضعیت از ارسنیک و انتیموان و جیوه و اورانیوم تششعات و گاز به همراه هم پدید امده که این تششعات تابش شده از این مواد با تششعات خاک طلا تراکم علائم را پرفشار نموده و تراکم علائم هدف اصلی یا طلا را تحت تاثیر قرار داده و تراکم علائم هدف اصلی یا طلا را به سمت منبع جهت مخالف خود منتقل نموده و این انتقال با فشار در یک محدوده با مقاومت پایین ترزمین جریان فشار ساکن را بصورت توده جریانی مغناطیسی و فرکانسی پدید اورده  و این تغییر فشاردر توده جریان مغناطیسی یا توده جریان فرکانسی  علائم بر همدیگر موجب میگردد که ان نقطه در اطراف هدف اصلی یا طلا از دید فلزیاب بعنوان مرکز هدف اصلی یا طلا تشخیص داده شود

 

 

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

خاک طلا اگر در یک محدوده از صحنه کار وجود داشته باشد فلزیاب خاک طلا را میتواند بعنوان یک منبع پوشش دهنده تشخیص دهد زیرا موادی چون ارسنیک و انتنموان و کوارتز و جیوه در ان محدوده نیز وجود خواهد داشت این منابع خاک طلا که بصورت دانه ای میباشد میتواند فلزیاب طلایاب گنج یاب و ردیاب یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب دوربینی یا شعاع زنی یا نقطه زن را در تشخیص هدف اصلی یا طلا با انحراف از تشخیص تعیین مرکز هدف اصلی یا طلا یا خطا در نقطه زنی پدید می اید

در این وضعیت اگر در ان منطقه ای در کنار خاک طلا اورانیوم نیز موجود باشد توان فلزیاب برای تشخیص هدف اصلی یا طلا در عمق زیاد کاهش یافته زیرا موادی مانند خاک طلا دانه ای یا ارسنیک یا انتنموان و جیوه و اورانیوم در صحنه کاروجود داشته باشد بازتاب علائم مربوط به یک هدف اصلی یا طلا با علائم این منابع صحنه کار یا خاک همراه گردیده باشد توان تشخیص فلزیاب را برای تفکیک هدف اصلی یا طلا کاهش داده

 

 

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 


فلزیاب که میخواهد با دقت بالا عمل نماید باید با نوع منابع و مواد معدنی صحنه کار تنظیمات هماهنگ داشته باشد زیرا منابع و مواد معدنی و ذرات میتواند در بازتاب علائم هدف اصلی یا طلا تغییرات ایجاد نموده که این تغییرات موجب میگردد علائم هدف اصلی یا طلا به شکل افقی یا عمودی بازتاب گردد

مواد معدنی و منابع اگر از نوع سنگین یا الوده باشد میتواندعلائم هدف اصلی یا طلا را برای فلزیاب انتنی یا ردیاب یا شعاع زن یا فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف یا فلزیاب تی ار یا فلزیاب بی اف او یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری به شکل یک هدف عمودی بازتاب نموده حتی اگر هدف اصلی یا طلا به شکل هدف افقی باشد ولی در یک خاک الوده قرار بگیرد مواد معدنی و منابع میتواند موجب گردد که علائم این هدف افقی بصورت یک هدف عمودی بازتاب گردد با این تفاوت که انعکاس علائم یک هدف افقی در یک زمین الوده با زاویه کشیده ترنسبت به مرکز هدف عمودی در یک صحنه کاربا خاک یکدست اشکار میگردد

حال اگر هدف اصلی یا طلا بصورت عمودی باشد و در یک زمین الوده یا خاک تشگیل شده ازانواع کانیها و سنگ ها متفاوت قرار گرفته باشد موضوع تابش زاویه این چنین هدف اصلی یا طلا با زاویه بسیار بازتر نسبت به مرکز هدف اصلی یا طلا شکل میگیرد

 

 

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

زیر مجموعه ها