جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب مواد رسوبی را بتواند از هدف اصلی یا طلا جدا نماید توان بالای داشته و مواد رسوبی مانند گچ یا اهک در صحنه کار وجود داشته باشد و شرایطی نمکی در حالت مواد تبخیری افزایش داشته باشد زمین ان صحنه کار از دید فلزیاب در طبقه کوارتزQUARTZ یا دیم DIME قرار میگیرد در صورتیکه الومینیم یا نیکل یا مواد ترکیب دهند پلاتین وجود داشته باشد موجب میگردد وضعیت صحنه کار از دید فلزیاب در طبقه پول تاپ PULL TAB قرار بگیرد

در نتیجه فلزیاب را در این شرایط باید در حالت تشخیص اهداف اصلی یا طلا با تنظیمات عدد VDI متعلق به همان صحنه کار تعیین نمائید و در این موقعیت ابعاد هدف اصلی یا طلا با علائم بزرگتر منعکس میگردد

انعکاس علائم در این نوع موقعیت از نظر مواد معدنی و منابع و سنگ ها و کانیها خود یک بازتاب مانند هدف الیاژی را دارا میباشد که یک هدف اصلی یا طلا در این موقعیت تفاوت تنظیمات باید بین یک هدف الیاژی با هدف اصلی یا طلا یا فلز خالص باشد

 

 

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

فلزیاب الیاژ منابع میتواند بر عملکرد هر نوع فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب دوربینی یا شعاع زن یا ردیاب یا نقطه زن یا فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف یا فلزیاب بی اف او یا فلزیاب تی ار یا مگنت یا یون یاب یا تسلا اثر مستقیم بگذارد و این اثر بستگی به نوع ترکیب مواد معدنی و منابع ان محدوده در صحنه کار دارد

در مناطقی که مواد معدنی و منابع بصورت ترکیب درصدی نزدیک به هم دارد و یک نوع مواد معدنی نسبت دیگر مواد معدنی یا منابع و کانیها حالت اکثریت را نداشته و در ان صحنه کار مواد معدنی غیراهنی یا اهنی و رسوبات و رسوبات تبخیری مانند پتاسیم و منیزیم یا پلی هالیت یا کاینیت یا کیزریت یا سیلویت یا کارنالیت به همراه سلیس یا سلیکون ها و دانه های طلا و اورانیوم همراه هم یا در چند دسته یا چند نوع همجوار باشند بر روی همدیگر اثر متضاد گذاشته که این تضاد در تشخیص علائم فلزیاب نیز اثر متقابل میگذارد

 

 

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 

غبار مغناطیسی یا غبار فرکانسی بر روی عملکرد فلزیاب یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب پالسی یا فلزیاب رادارای یا ردیاب یا نقطه زن یا شعاع زن اثر مستقیم میگذارد غبار مغناطیسی یا غبار فرکانسی مربوط به حوزه های مغناطیسی یا حوزه های فرکانسی میباشد که از عدم تعادل نوع مواد معدنی و منابع صحنه کاردر اطراف هدف اصلی یا طلا پدید می اید در صورتیکه مواد معدنی و منابع و کانیها و سنگ ها در زمین صحنه کاراز شرایط ناسازگار برخوردار باشد و مواد متفاوت با ترکیب بافت مختلف وجود داشته باشد میدان مغناطیسی یا تششع یا حرارات یا مادون قرمز یا جریان و انرژی و نیرو گوناگون متعلق به هر منبع شکل گرفته و این علائم به همدیگر نزدیک باشند ترکیب شده و اگر متضاد باشند بر همدیگر نیرو وارد نموده در نتیجه میدان مغناطیس یا میدان فرکانس یا جریان و انرژی و نیرودر این وضعیت ناپایدار شده و در خطوط و فاصله زمانی و تعداد بین میدانها وضعیت غبار مغناطیسی یا غبار فرکانسی پدید می اید که میتواند صحنه کار را برای تشخیص فلزیاب دچاربحران نماید وهم جهتی ومخالف جهت بودن و ترکیب و تضاد این علائم در میدان فرکانسی یا میدان مغناطیسی واکنش فلزیاب را در نقطه زنی و تفکیک با خطا روبرو نموده  

اختلال پدید امده از میدان فرکانسی یا میدان مغناطیسی در صحنه کار غبارمغناطیسی را شکل داده که دید فلزیاب را کاهش داده یا منحرف مینماید

 

 

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

زیر مجموعه ها