جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب پالسی انتنی در اصل دو مدار مجزا فلزیاب در یک جعبه کنترل فلزیاب میباشد  که اصول فلزیاب انتنی اصل را ندارد ونمی تواند فلزیاب ترکیبی از نوع فلزیاب انتنی با قدرت تفکیک اعداد VDI با یک مدار طراحی طبق اصول رادار تصویری باشد

حتی در ان فلزیاب پالسی که با فلزیاب انتنی در یک فلزیاب تصویری پالسی یا فلزیاب انتنی پالسی بصورت فلزیاب مرکب یا فلزیاب ترکیبی ارائه میگردد و تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD برروی پانل جعبه کنترل خود داشته باشد و باز برای کار فلزیاب انتنی یک طلا نمونه در دسته انتن خالی فلزیاب انتنی قرار داده تا نشان دهند ان فلزیاب انتنی تفکیک مینماید امری درست نمی باشد و این عمل را بعضی فروشندگان فلزیاب عمل مینمایند که فلزیاب خود را فلزیاب ترکیبی یا فلزیاب چند منظوره به خریدار نشان دهند که این چنین نمی باشد و ان فلزیاب پالسی فلزیاب انتنی تفکیک دار نمی باشد و فقط یک ترفند است

 زیرا فلزیاب انتنی که دارای این نوع تنظیمات میباشد با تعیین عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE در تنظیمات مربوط به طلا ان فلزیاب انتنی باید بدون گذاشتن نمونه طلا در دسته انتن بتواند فلزطلا را تفکیک نموده و پیدا نماید

 

 

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

در واقعیت فلزیاب انتنی تفکیک نماید باید طبق اعداد VDI در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE به همراه تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X عمل نموده و در صورتیکه فلزیاب انتنی یا فلزیاب راداری یا ردیاب بنابر این تنظیمات عمل ننماید نمی فلزیاب انتنی تفکیک دار باشد

زیرا در بعضی از فلزیاب های پالسی یک فلزیاب انتنی قرار داده که اصلاً فلزیاب انتنی تفکیک دار با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و ابعاد هدف IND SIZE نمی باشد و نمی تواند فلز طلا را از دیگر منابع و ذرات جدا نموده و تفکیک نماید

این دسته فلزیاب انتنی که در کنار فلزیاب پالسی یا فلزیاب پالسی تصویری قرار می دهند نمی تواند فلزیاب انتنی تفکیکی باشد و برای اینکه بخواهند فلزیاب انتنی در کنار فلزیاب پالسی را فلزیاب انتنی تفکیک دارنشان دهند یک نمونه طلا در داخل دسته انتن فلزیاب انتنی قرار داده تا بگویند که طلا را تفکیک مینماید که این امر تفکیک فلزیاب انتنی نمی باشد و در اصل مانند همان دسته انتن خالی عمل مینماید زیرا از جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE با عدد VDI عمل نمی نماید

 

 

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 

تفکیک در فلزیاب تصویری بستگی به نوع ان فلزیاب تصویری دارد و تفکیک در فلزیاب تصویری یا تفکیک فلزیاب انتنی یا تفکیک فلزیاب لیزری یا تفکیک فلزیاب نقطه زن یا شعاع زنی یا تفکیک ردیاب همگی از قانون جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE بهره میبرد و این جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE در تمامی فلزیاب ها فوق پیشرفته دنیا بکار برده میشود و فقط در فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی است که تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION با ابعاد هدف IND SIZE همراه هم در یک فلزیاب قرار داده میشود که تفکیک فلزیاب تصویری یا تفکیک طلایاب تصویری یا تفکیک گنج یاب تصویری از این قوانین و شرایط تبعیت مینماید و اگر فلزیاب تصویری این تنظیمات را دارا نباشد فلزیاب تصویری تفکیکی نمی باشد

فلزیاب اجزاء تفکیک یا قطعات تفکیک را باید بنابر اصول رادار یا رادارزمینی دستی دارا باشد که در تمام دنیا فلزیاب فوق پیشرفته دارای تنظیمات تفکیک و ابعاد هدف IND SIZE به همراه هم میباشد که این تنظیمات عبارتند از تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد که از جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE با عدد VDI بهره میبرند که این تنظیمات با عدد VDI در دنیا یکسان میباشد  

 

 

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

زیر مجموعه ها