جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

فلزیاب تفکیک دار میتواند اهداف را از یکدیگر تفکیک نماید و این تفکیک بستگی به نوع تنظیمات فلزیاب داشته که این تنظیمات وابسته به نوع مدار فلزیاب میباشد

فلزیاب که بتواند فقط بین فلزی اهنی و غیر اهنی را تشخیص دهد در اصل دارای تشخیص در تفاوت بین فلزات است و دارای تفکیک نمی باشد

فلزیاب که بتوان بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE و بنابر اعداد VDI هر هدف را مجزا تفکیک نماید فلزیاب تفکیک دار است

فلزیاب تفکیک دار را از فلزیاب بدون تفکیک یا فلزیابی که تفاوت را تشخیص میدهد از روی تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میتوان مشخص نمود

  سیستمها فلزیاب بر روی ابعاد هدف جهت تفکیک یا جدا سازی یک هدف از دیگر منابع حساسیت داشته یا اندازه یک هدف میتواند در توان تفکیک سیستم فلزیاب در عمل زیاد اثرگذارد.

اندازه هدف در دو حالت بر روی سیستم فلزیاب اثر خاص خود را خواهد داشت اهدافی که بزرگ میباشد و در سطح یا عمق کمتر از عمق ذکر گردیده در جدول عمق DEPTH SCALE بر روی تشخیص سیستم فلزیاب برای تفکیک واضح و صحیح اثر گذاشته و علائم برگشت شده در این شرایط بزرگتر از شکل واقعی میباشد و تشخیص ان با انحراف روبرو میباشد.

دسته دوم اهدافی میباشد که کوچکتر از اندازه تعیین گردیده در جدول عمق DEPTH SCALE در عمق بیشتر قرار گرفته است واین ابعاد کوچک در عمق زیاد بر روی تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و علائم بازتاب شده به سمت سیستم فلزیاب تغییراتی را ایجاد مینماید و این رابطه به نسبت هدفی با همان اندازه در عمق تعیین شده در جدول عمق DEPTH SCALE میتواند متفاوت باشددر اینجا در صورتیکه سیستم فلزیاب دارای تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد میتوان این اختلاف را از بین برده زیرا با تغییر اندازه هدف میتوان هدف کوچک را نیز در عمق زیاد با عدد VDI همان هدف در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC مشخص نمود و با این نوع شرایط و تنظیمات سیستم فلزیاب میتواند اهداف را در عمق زیاد با توان بالاتر توسط  اعداد و تصاویر و صدا و لکه رنگ و رنگ تشخیص دهد.

اندازه هدف در توان سیستم فلزیاب برای تفکیک و تشخیص اثر مقابل دارد.

در صورتیکه یک هدف کوچک در عمق زیاد قرار بگیرد نوع علائم ان هدف با شکل اهداف دیگر در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC  نیز میتواند اشکار گردد بخصوص در سیستمها فلزیاب تصویری دارای برنامه تفکیک رنگ COL PRO به همراه اعداد VDI  این موضوع بیشتر مشاهده میگردد

فلزیاب های که با عدد VDI بر روی صفحه نمایشگر دیحیتال عمل نموده یا  فلزیاب تصویری دارای برنامه نرم افزار تفکیک رنگ COL PRO میباشد و از جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE بهره میبرد میتواند بعضی اهداف را از روی اعداد متضاد یا اعداد دیگر VDI مشخص نماید که این نوع تشخیص یا اتفاق بیشتر برای اهداف با اندازه کوچک اشکار میباشد که به ان اعداد متضاد نیز میگویند اصولاً این اعداد VDI از عدد 30 به پائین جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE اشکار میگردد بعضی مواقع نیزبرای اهداف بزرگ این اتفاق پیش میاید و ان درصورتی است که مواد معدنی و منابع موجود در صحنه کاراکثریت از نوع اعداد VDI زیر 30 در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE میباشد  و با تغییر تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میتوان این نوع اهداف را از نظر اندازه تشخص داد که هدف مورد نظر است یا دیگر منابع میباشد و روش ازیبای مواد معدنی و منابع صحنه کار به اپراتور یا کاربر این اختیار را میدهد که نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار را مشخص نموده و در تعیین تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC یا عدد VDI از نوع اعداد VDI مربوط به صحنه کار بهره برده شود

 باید  سیستم فلزیاب یا برنامه ان به شکلی تنظیم گردد یا توسط اپراتور تعیین گردد تا امکان موفقیت افزایش یابد برای همین بعضی اپراتور ها نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار را ارزیابی نموده و عدد VDI انرا تشخیص داده و از اعداد متضاد در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC به همراه تنظیمات سطح و حجم یا ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X بهره میبرند تا وضعیت صحنه کار و هدف را مورد ارزیابی قراردهند زیرا اهداف الیاژی یا پوسیده یا اکسید شده یا غیر واقعی بعضی مواقع با اعداد متضاد تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC وسطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X برای اپراتور اشکار میگردد.

این موضوع از مسائل مهمی میباشد که اپراتور در زمینه تعیین نوع اعداد و رنگ و لکه رنگ یا تصاویر در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC در نظر داشته تا بتواند اپراتور نوع هدف را از دیگر منابع مجزا نماید.

فلزیاب در شرایط پیچیدگی در تنظیمات در صورت داشتن اپراتور با تجربه به سادگی در عملیات کاوش هدف را میتواند پیدا نماید.

هر سیستم فلزیاب  را که یک اپراتور با داشتن مهارت بر روی همان سیستم فلزیاب یک هدف فرضی را کاوش یا مسیر یابی یا نقطه یابی نماید بیانگر توان ان سیستم فلزیاب در عملکرد میباشد  و موفقیت در صحنه کار اصلی و هدف واقعی از تجربه اپراتور یا کاربر حاصل میگردد زیرا سیستم فلزیاب در زمان تمرین توان خود را نشان داده است

 

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گنج یاب در اصل عملکرد فلزیابی است که توان تفکیک طلا را در شرایط گوناگون با عدد VDI دارا باشد و گنج یاب را که فروشندگان فلزیاب ارائه مینماید بیشتر مواقع از نوع فلزیاب مغناطیسی میباشد با انکه فلزاب فرکانسی با توان تفکیک با عدد VDI در دسته فلزیاب های میباشد که میتواند طلا را تفکیک نماید و فلزیاب پالسی یا وی ال اف VLF و فلزیاب تی ار TR یا مگنتومتر در دسته فلزیاب فرکانسی با تفکیک عدد VDI طبق رادار نمی باشد

بهترین فلزیاب ان نوع فلزیاب است که بتوان یک هدف نمونه را در سطح و عمق پیدا نموده و تفکیک نماید
اینکه بهترین فلزیاب ان فلزیاب است که میتواند صد در صدی گنج را پیدا نماید واقعیت ندارد زیرا پیدا نمودن گنج با فلزیاب یا هرنوع عملیات باستانشناسی نیازمند تجربه و مهارت در این زمینه است

تشخیص و جداسازی و در نهایت تفکیک یک هدف نمونه با فلزیاب میتواند نشانه بهترین فلزیاب باشد

تشخیص و جداسازی اهداف به دو طریق در سیستمها فلزیاب به انجام میرسد جدا نمودن فلز اهنی از فلز غیراهنی که عمل تشخیص تفاوت است و تفکیک نمی باشد و جدا نمودن اهداف بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE با تنظیمات عدد VDI که تفکیک اهداف و منابع از یکدیگر است

نوع مواد معدنی و منابع و شرایط صحنه کار در تشخیص سیستم فلزیاب اثر متقابل خواهد گذاشت و موافق و مخالف بودن مواد معدنی و منابع با نوع الیاژ هدف بر تعیین نوع تنظیم هدف و ابعاد ان تاثیر خواهد گذاشت.

 اگر به دنبال یک هدف از نوع طلا GOLD  یا دیگر اهداف در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE را که مورد نظر است را پیدا نمائید اگر بخواهید از روش اپراتور یا کاربر حرفه ای بهره ببرید در ابتدا باید با ارزیابی مواد معدنی و منابع  صحنه کار پرداخته و عدد VDI مربوط به مواد معدنی و منابع صحنه کار را بدست اورده و برای پیدا نمودن هدف مورد نظر عدد VDI متعلق به ان صحنه کار را به همراه اعداد مربوط به تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRSHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را بر روی اهداف بزرگ قرار داده و  ان نقطه ای را که سیستم فلزیاب بعنوان نقطه یا محدوده واکنش نشان دهد بعنوان محدوده مرکز هدف در نظر گرفته میشود

در نتیجه در عملیات کاوش زمانیکه نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار  مشخص گردید عدد VDI الیاژ هدف را از همان عدد VDI مربوط به مواد معدنی و منابع صحنه کار تعیین نموده یا اپراتور میتواند طبقه هدف مورد نظر را از همان طبقه یا طبقات نزدیک به نوع مواد معدنی یا منابع صحنه کار تنظیم نموده تا امکان تشخیص هدف هم طبقه با مواد معدنی و منابع صحنه کار افزایش یابد فقط توجه نمائید تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را 

بعد از ارزیابی صحنه کار و بدست امدن عدد VDI مربوط به صحنه کار در زمانیکه میخواهید با عدد VDI مربوط به منابع معدنی و منابع صحنه کار عدد VDI متعلق به هدف مورد نظر را تعیین نمائید تنظیمات ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X برعکس زمانی که عدد VDI نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار را مشخص گردیده است تعیین نمائید

همانگونه که نوع هدف بر روی عملکرد سیستم فلزیاب تاثیر متقابل میگذارد نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار نیز بر روی هدف و تشخیص سیستم فلزیاب اثر مستقیم میگذارد پس در تنظیم متناسب با صحنه کار باید دقت عمل  به انجام رساند .

تجزیه بین منابع و اهداف یکی از مهمترین حالتی است که سیستم فلزیاب از روی تنظیم مناسب تفکیک در صحنه کار و الیاژ هدف بدست میاورد .

 

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 فلزیاب گنج یاب ان فلزیاب میتواند باشد که با عدد VDI تفکیک نموده و بتواند طلا را با عدد VDI مختص به خودش از دیگر فلزات مانند نقره و مس و روی و برنز که هم طبقه هم غیراهنی میباشد جدا تفکیک نماید وفلزیاب گنج یاب به ان مفهوم که در عام مطرح میگردد وجود ندارد همه یابنده ها از این دسته زیر مجموعه سیستم رادار زمینی دستی میباشد و دارای شرایط  خاص خود  میباشد با این تفاوت که نوع مدار و طراحی مدار ان فلزیاب با یکدیگر متفاوت است و این تفاوت عملکرد سیستم فلزیاب را تعیین مینماید

سیستم فلزیاب که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص ادیت EDIT یا وی دی ای دیسک VDI DISC بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد برای تفکیک اهداف و طلا  و منابع و ذرات از یکدیگر توانائی بالای را دارا میباشد

این که عده ای فلزیاب را بعنوان گنج یاب معرفی مینمایند فقط جنبه تبلیغاتی داشته و واقعیت نداشته که با هر نوع سیستم یابنده بتوان صد در صد گنج را پیدا نمود 

اهداف در مناطق متفاوت بازتاب علائم متفاوتی را خواهد داشت با تنظیم سیستم فلزیاب نسبت به نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار میتوان بازتاب مربوط به هدف واقعی را از دیگر منابع تشخیص داد 

اهداف زمانیکه در زیر زمین قرار میگیرد توسط مواد معدنی و منابع موجود در ان محدوده پوشیده میشود و علائم هدف بر روی مواد معدنی و منابع صحنه کار اثر میگذارد و علائم مواد معدنی و منابع صحنه کار بر روی اهداف تاثیر متقابل میگذارد و این علائم بر یکدیگر فشار نیرو و جریان و انرژی و امواج وارد نموده و بازتاب علائم هدف همراه علائم مربوط به مواد معدنی و منابع صحنه کار  گردیده و در صحنه کار منتشر میگردد و این اثر منابع بر روی هم میتواند در تشخیص سیستم فلزیاب اثر کامل میگذارد و این اتفاق بیشتر برای اهداف باستانی یا اهدافی پیش میاید که مدت بسیار زیادی از مدفون شدن ان هدف در زمین گذشته باشد بخصوص هدفی مانند طلا با این شرایط روبرو گردیده زیرا دچار پوسیدگی نمیگردد و در این وضعیت وظیفه یک اپراتور یا کاربر با تجربه است که میتواند با ارزیابی و تشخیص نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار سیستم فلزیاب را در حالتی تنظیم نماید که سیستم فلزیاب بتواند علائم مربوط به هدف را از دیگر منابع تشخیص داده و علائم منابع و مواد معدنی یا ذرات مزاحم بر روی تشخیص سیستم فلزیاب در مشخص نمودن  هدف واقعی اثر نامطلوب نگذارد و ان دسته که به دنبال گرنج رفته و موفق نمیگردند این مهارت در رعایت این اصول در تنظیمات و مختصات یابی را ندارند که بتوانند هدف واقعی را در صحنه کار اصلی مشخص نماید

اهدافی مانند طلا GOLD زمانیکه در کنار دیگر اهداف قرار بگیرد یا در داخل یک محفظه از یک نوع فلز دیگر پوشیده شده باشد علائم ترکیبی یا علائمی متفاوت از طلا GOLD خالص را بازتاب مینماید در اینجا داشتن اطلاعات کامل اپراتور یا کاربر از نوع اهداف در کنار یکدیگر قرار گرفته یا هدف در محفظه دیگر پوشیده شده موجب میگردد که تنظیمات فلزیاب با همان شرایط تعیین گردد تا سیستم فلزیاب بتواند علائم مربوط به ان هدف را در اینگونه وضعیت تشخیص دهد

با متناسب تنظم نمودن سیستم فلزیاب توانائی تشخیص هدف واقعی از دیگر منابع افزایش میابد.

 

 

 

 

زیر مجموعه ها