جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

نحوه عملکرد فلزیاب انتنی در مختصات یابی و تنظیمات دو موضوع مرتبط با یکدیگر میباشد و نحوه عملکرد فلزیاب انتنی از هر نوع سیستم فلزیاب انتنی یا فلزیاب انتن دار یا هرگونه رادار زمینی دستی یا دوربین حرارتی راداری یا رادار حرارتی دستی زمینی بنابر قانون استاتیک و الکترو استاتیک در فرکانس عمل مینماید

این دسته سیستم فلزیاب انتنی یا فلزیاب انتن راداری به چند دسته تقسیم میگردد که بعضی از انها جذبی و تعدادی تعادلی میباشد

 سیستم فلزیاب جذبی منابع و انرژی و امواج و جریان و علائم هدف یا طلا را دریافت و به ان واکنش نشان میدهد

سیستم فلزیاب انتنی یا راداری تعادلی به نسبت  علائمی که ارسال مینماید معادل همان را دریافت مینماید

 سیستم فلزیاب انتنی یا فلزیاب انتن دار از نوع رادار زمینی دستی میباشد و میتوان با این نوع سیستم فلزیاب از فاصله دور هدف یا طلا که در عدد VDI تعیین شده است را مسیر یا ردیابی یا شعاع زنی نمود و سپس نقطه زنی یا مرکز یابی نمود

 

 

 

ازمایش و تست فلزیاب در مراحل اموزشی برای اشنائی اپراتور یا کاربر با نحوه عملکرد سیستم فلزیاب  و مشاهده قدرت و توان تشخیص اهداف در عمق میباشد.

 

شرکت های معتبر سیستمها فلزیاب خود را اموزش داده و هدف را در عمق مشخص با ابعاد معین قرارداده تا اپراتور یا کاربر بتوان انرا کاوش نماید این عمل بیانگر مشخص گردیدن توان سیستم فلزیاب در کاوش هدف میباشد.

 

شرکت های معتبر داخلی دارای توان تولید و ساخت سیستمهای فلزیاب و معدن یاب  و رادار زمینی دستی هستند که پیشرفته ترین سیستمها فلزیاب یا یابنده دنیا را میسازند و رقیب انها در دنیا بسیار محدود میباشد .

 

سیستمها فلزیاب  این شرکت ها دارای توان تفکیک و تشخیص و تعیین سطح و حجم یا انداره هدف میباشد و اصولا کار سیستمها فلزیاب پیشرفته بنابر مدار مادر یک رادار میباشد و از محصولات بالا دست فلزیاب های معمولی ولتاژ القائی یا پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO و ....میباشد که این سیستمهای بالادست بنابر مدار رادار در ایران توسط شرکت های معتبر ارائه میگردد و متاسفانه عده ای سود جوء که سیستمها فلزیاب تقلبی را در ایران ساخته و بعنوان سیستمها فلزیاب  ساخت خارج ارائه مینمایند سعی میکنند مسیر تمایل خریداران به سیستمها فلزیاب تولید داخل را منحرف نموده و ادعاهای واهی نمایند مانند اینکه سیستمها فلزیاب ایرانی جی پی اس GPS یابنده دارد با توجه به اینکه این عده اگر کمترین اطلاعاتی از سیستم موقعیت یاب جی پی اس GPS داشتند متوجه میشدند که این سیستم جی پی اس GPS یک سیستم گیرنده است و مانند این است که شما با رادیو که ذات ان گیرنده است بخواهید پخش برنامه یا صدا یا موارد مربوط به ارسال علائم را برای محل دیگری به انجام رسانید و زمانیکه بحث تست و ازمایش در عمق پیش میاید به دلیل انکه خودشان توان ساخت و رقابت را ندارند میگویند در محلی که تست یا ازمایش میشود کلکی در کار است از این عده که ادعا مینمایند کلکی در کار است خواهش میکنیم ابراز نمایند این روش کلک به چه صورت است یکی از این فروشنده های سیستمها فلزیاب تقلبی بعنوان فلزیاب خارجی می کفت در زیر ان محل یک هدف بزرگتر قرار داده اند زمانیکه به این فرد ابراز گردید خوب بعد از پیدا کردن هدف نمونه تا نهایت ان زمین را حفاری کن تا مطمئن شوی که سیستم فلزیاب همین فلزیاب کوچک را در عمق گرفته است نتوانست پاسخی دهد و موضوع را عوض نموده و ادعا میکرد که شرکت های فلان به امان نتوانسته اند چنین سیستمهافلزیاب بسازند که به ایشان گفته شد این سیستمها  فلزیابی که نام میبری بیشتر انها از دسته سیستمهای تقلبی ساخت داخل بعنوان خارجی است و ان شرکت های خارجی هم که نام بردید از کمپانی های سازنده دستگاهای تفریحی است نه سیستمها فلزیاب حرفه ای در هر صورت به این افراد متقلب هرچه بگوئی حرف خود را میزنند تا دستگاه فلزیاب تقلبی خود را بفروش برسانند اینها را جهت اطلاع ابراز گردید تا در زمان تست و ازمایش سیستمها فلزیاب ساخت شرکت های معتبر ایرانی اطمینان به کار انها داشته باشید و گول افراد کلاهبردار که میخواهند سیستمهافلزیاب تقلبی خود را با نام خارجی بفروش برسانند نخورید زیرا سازندگان فلزیاب ساخت ایران فلزیاب را در زمان خرید اموزش داده و هدف را در سطح و عمق قرار داده تا خود شما بعنوان خریدار پیدا نموده و تفکیک نمائید

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 

 

 فلزیاب تنظیمات ابعاد طلا با هدف  IND SIZE را داشته باشد حتماً از نوع فلزیاب فرکانسی طبق اصول رادار میباشد و فلزیاب بطور طبیعی به نسبت اندازه و ابعاد هدف از خود واکنش نشان میدهد انداره هدف هر میزان بزرگتر باشد سیستم فلزیاب میتواند ان هدف را در عمق با دقت بالاتری پیدا نماید هر میزان هدف بزرگتر با باشد بازتاب علائم ان نیز قوی تر است

فلزیاب  فوق پیشرفته دارای تنظیمات ابعاد یا تعیین اندازه هدف میباشد که به ان تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میگویند با وجود چنین تنظیمی اپراتور یا کاربر میتواند اندازه هدف را تعیین نموده تا بتواند ابعاد هدف مورد نظر را تعیین نماید و با تعیین اندازه هدف مورد نظرمیتوان بین هدف واقعی و دیگر منابع را که خود را شبیه هدف مورد نظر نشان میدهد از یکدیگر جدا نماید

فلزیاب دارای تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X نیاز به وجود سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ بزرگتر نمی باشد زیرا این تنظیم بر روی سیستم فلزیاب قرارداده شده است تا اپراتور یا کاربر بتواند با تعیین عدد مورد نظر در این تنظیم اهداف را در عمق زیاد مشخص نموده و میتوانید بین هدف کوچک و بزرگ یا متوسط را با تعیین در این تنظیم از یکدیگر جدا نمود و از این روش برای جدا سازی هدف مورد نظر از دیگر منابع بهره ببرید و این نوع تنظیم امکان موفقیت را افزایش میدهد در این نوع فلزیاب میتوان از سنسور مادون قرمز یا سنسور التراسونیک یا سنسور نوری حرارتی بهره برد که توان تشخیص فلزیاب را برای اهداف در عمق زیاد را افزایش میدهد
 
فلزیاب
های که با تغییرات سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ بزرگتر یا سنسور مغناطیسی سری عمل مینماید در مدار خود تنظیمات ابعاد هدف را نداشته که بر روی ان طراح مجبور است از سرجستجوگر بزرکتر یا سنسور مغناطیسی سری بهره ببرد

ابعاد اهداف با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC   ارتباط داشته و به همین دلیل تنظیمات سطح و حجم یا ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X متناسب با الیاژ هدف در ان محدوده و مواد معدنی و منابع صحنه کار تعیین گردد تا امکان کاوش هدف واقعی در ان منطقه افزایش یابد .

 زمانیکه ابعاد یک هدف با دیگر اهداف مجزا گردد موجب میگردد که نوع طبقه ان هدف در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE تغییر یابد.

تعیین اندازه یک هدف در تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X بر روی تشخیص نوع ان هدف اثر میگذارد .

همانگونه که تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X برای یک هدف کوچک در عمق زیاد تعیین میگردد از نظر عدد VDI تعیین شده با یک هدف بزرگ در ان عمق متفاوت میباشد و اپراتور باید همین موضوع را در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC اعمال نماید و امکان دارد یک هدف با ابعاد کوچک را با اعداد پائین VDI در تنظیمات تفکیک و تشخیص  EDIT یا VDI DISC  مربوط به جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE نیز سیستم فلزیاب مشخص نماید.

در صورتیکه بخواهید تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را تغییر ندهید میتوانید تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC را از روی  ابعاد هدف بنابر ستون سمت راست جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE در اعداد VDI تغییر دهید. و با این نوع تغییر در تنظیم میتواند وجود هدف واقعی را از دیگر منابع یا ذرات مزاحم تشخیص دهید
اهداف با الیاژ و ابعاد یکسان  در عمق مختلف میتواند با تعیین دو طبقه متفاوت از جدول تفکیک و تشخیص
VDI SCALE تعیین گردد تا کاوش گردد .

در صورتیکه سیستم فلزیاب تصویری باشد و از برنامه تفکیک رنگ COL PRO بهره برده باشد عدد VDI یا لکه رنگ که بر روی صفحه نمایشگر تبلت یا لپ تاپ  ظاهر میگردد برای اهداف با الیاژ و ابعاد یکسان در عمق مختلف علامت ظاهر شده با یکدیگر متفاوت میباشد.

تعیین اندازه هدف بر روی تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC تغییرات ایجاد مینماید بخصوص در ارتباط با نوع مواد معدنی و منابع صحنه کارکه بر روی تعیین ابعاد هدف اثر میگذارد و اپراتور بهتر است در تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X تغییرات ایجاد نماید و در ستون سمت راست و چپ جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE این ارتباط درج گردیده است.

فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که از نوع فلزیاب فوق پیشرفته باشد یا فلزیاب ترکیبی باشد که فلزیاب انتنی با فلزیاب تصویری در یک مدار طراحی گردیده باشد و دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میتواند یک هدف را در سطح و عمق با یک عدد VDI تفکیک نماید

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 

 

 

 

زیر مجموعه ها