جدید ترین محصولات فلزیاب

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.
قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.
کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.
کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

نداشتن اطلاعات فلزیاب توسط فروشنده فلزیاب موجب میگردد که فروشنده فلزیاب موارد غیرواقعی را برای فروش فلزیاب خود برای خریدار فلزیاب ابراز نماید مانند اینکه به خریدار فلزیاب در زمان خرید فلزیاب بگوید که ان فلزیاب صد در صد میتواند گنج طلا را پیدا نموده و تفکیک نماید که واقعیت نداشته و در زمان خرید فلزیاب از دیگر شرکت های فروشنده فلزیاب خریدار فلزیاب گنج طلا را پیدا نمی نماید فکر میکند که فلزیاب شرکت دیگر قدرت بیتری برای کاوش گنج طلا داشته با انکه این چنین نبوده و ان فروشنده که کفت است گنج یاب ارائه مینماید فقط میخواسته فلزیاب خود را بجای گنج یاب بفروش برساند و تعدادی اشخاص فکر میکنند اطلاعاتی از سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  را ارائه کننده در اختیارشان قرارنداده است تا بتواند گنج طلا را پیدا نماید و برای همین خریدار فلزیاب برای ان فروشنده فلزیاب که واقعیت فلزیاب را بیان نموده است بهانه های مختلف از خود در میاورند تا به ان اطلاعاتی برای پیدا کردن گنج  دست یابند که چنین چیزی نمی باشد زیرا ارائه کنندگان سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  اطلاعاتی عام و در حد عملکرد اولیه سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب را دارا میباشند و اطلاعاتی برای انجام عملیات در مناطق مختلف را دارا نمی باشند.
عملکرد حرفه ای با سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب از تمرین اپراتور بنابر اطلاعات اولیه بدست میاید و هیچ تولید کننده یا ارائه دهنده ای دارای اطلاعات حرفه ای جامع در همه زمینه ها نمی باشد.

بیشترفروشندگان فلزیاب یا دستگاه های که قدرت بالا در تشخیص طلا در عمق زیاد ندارد برای جلب نظر خریدار فلزیاب میگویند که فلزیاب یا دستگاه انها فقط گنج را پیدا مینماید که بیشتر این فروشندگان فلزیاب یا دستگاه ها فلزیاب یا دستگاه ها از نوع فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا مغناطیسی  یا مگنت یا یون یاب یا تسلا یا مگنتومتررا ارائه مینمایند

فلزیاب قدرت رقابت نیاز دارد ا فروشنده فلزیاب بتواند در بازار فلزیاب باقی بماند و از انجاکه یک عده قدرت رقابت در کار فلزیاب را با رقبای خود ندارند و فلزیاب های تقلبی ایرانی یا فلزیاب تقلبی خارجی با کیفیت پایین ارائه مینماید سعی مینمایند که تولید کنندگان فلزیاب یا شرکت فلزیاب معتبر را در جلو دید خریدار فلزیاب بد جلوه داده تا فلزیاب تقلبی خود را بفروش برسانند

به مطالب درج گردیده در سایت ها یا بلاگ ها که بر علیه فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب دیگران بدگوئی مینمایند یا اقدام به تهمت زدن به دیگران مینمایند توجه ننمائید زیرا اینگونه افراد به دنبال منافع خاصی میباشند زیرا امکان دارد از رقبای یک شرکت یا فرد باشند یا خصومت شخصی داشته باشند یا خود ان شرکت برای ایجاد شهرت و مقایسه عملکرد سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب خود اقدام به این اعمال مینمایند بهتر است خود شخصاً در زمان خرید یا اموزش ان سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب را مورد بررسی قرارداده و قدرت تفکیک و تشخیص و شعاع زنی و نقطه زنی انرا مورد ارزیابی قراردهید.
البته شرکت ها یا سیستمهای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب پرتوان و معتبر دارای رقبای ضعیف بد خواه میباشد که سعی مینماید اعتبار و توان و وجاهت شرکت ها یا افراد معتبر را خدشه دار نمودن و اذعان خریداران را با بدگوئی و دروغگوئی از واقعیت منحرف نمایند و کیفیت خوب اصولاً موجب ناراحتی رقبا ان شرکت و محصول میگردد.
البته اگر خود ارائه کننده برای جلب دیگران ابعاد منفی را که در سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  وجود ندارد بعنوان ایراد بیان نماید تا مقایسه ان امر با دیگر سیستمها فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب موجب تمایل خریدار به تهیه ان سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب گردد.
سیستمهای یابنده یا فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب دنیا بطور کلی و بنیادی عملی نسبی داشته و تشخیص اپراتور در تنظیم سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب و وضعیت صحنه کار توان تفکیک و تشخیص در سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  را افزایش میدهد.

فلزیاب عملیات حرکتی یا AC یا MOTION را برای تشخیص اهداف یا طلا نیاز دارد و ان فلزیاب که بتواند در شعاع زنی یا روش حرکتی AC یک هدف یا طلا ا در عمق زیاد تشخیص داده و تفکیک نماید یک فلزیاب با قدرت بالا برای مشخص نمودن هدف اصلی در صحنه کار واقعی میباشد

اگر بخواهیدبا فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  در روش حرکتی یا شعاع زنی AC یک هدف یا طلا را در عمق زیاد کاوش نمایید بهتراست تنظیمات فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  مربوط به قدرت تفکیک را متناسب با اندازه هدف اصلی یا طلا بهره برده  و قدرت تشعشع را با عدد VDI تنظیم نمایید یا تنظیمات مربوط به سطح و حجم یا ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X بر روی اهداف بزرگ یا طلا بزرگ یا یک طبقه پائین تر از اندازه واقعی هدف قرار دهید و در این شرایط سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  را به صورتی تنظیم نمایید که مابین قدرت تفکیک با ابعاد هدف کمترین نویز توسط سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  برای کاوش یک هدف یا طلا پدید آید و برای ردیابی یا کاوش طلا در عمق زیاد  نیز میتوان از این شرایط بهره برد این روش تنظیمات متعلق به یک فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE میباشد

 در مدل فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO که از نوع فلزیاب ولتاژی یا فلزیاب مغناطیسی از لوپ بزرگ یا کوئل بزرگ در صورت موجود بودن بهره ببرید.

زیر مجموعه ها