فلزیاب
مشاوره

مشاوره (248)

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 10:05

فلزیاب تفکیک طلا از دیگر منابع

نوشته شده توسط

طلا GOLD و تاثیر پذیری از دیگر علائم

فلزیاب بر روی اهداف به هم واکنش نزدیک به هم را دارد یا اهداف با یک ساختار نزدیک به هم واکنش نزدیک به هم را در فلزیاب ایجاد مینماید

طلا GOLD و هم خانواده ها یا هم طبقه های آن از نظر ساختاری و ترکیب علائم به همدیگر نزدیک میباشد و همین موضوع درجدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE از دید سیستمها فلزیاب که به هم نزدیک هستند در ستون سمت چپ و راست و میانی در نظر گرفته شده است .

از انجا که طلا GOLD دارای شرایط  انعطاف پذیر یا تاثیر پذیر و تاثیرگذاری با منابع و مواد معدنی اطراف خود میباشد میتواند علائم ان هدف در شرایط صحنه کار که قرار میگیرد تغییرنماید.

این تغییر علائم نسبت به نوع الیاژهدف و مواد معدنی و منابع صحنه کار متفاوت میباشد و برای همین در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE شرایط اثرالیاژ و نوع خاک و مواد معدنی و منابع صحنه کاربرای تشخیص هدفی از نوع طلا GOLD بیان گردیده است.

طلا GOLD ازاهدافی میباشد که در اثر مرور زمان دچاراکسید شدن یا تغییرحالت نمیگردد و به مرور زمان با اطراف خود اقدام به تبادل یا فشار جریان و انرزی و نیرو پرداخته و به همین میزان دیگر منابع بر روی طلا GOLD نیرو و جریان و انرژی وارد مینماید و همین امر موجب میگردد که علائم تنظیم شده برای طلا GOLD در سیستم فلزیاب با تغییرات تاثیرپذیری یا تاثیرگذاری طلا GOLD متفاوت باشد و تشخیص سیستم فلزیاب را منحرف نماید برای همین موضوع در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE شرایط گوناگون وضعیت یک هدف طلا GOLD با الیاژ متفاوت یا قرارگرفتن در صحنه کار متفاوت بیان گردیده است تا اپراتور یا کاربر با تغییرات بر روی تنظیمات بتواند نوع هدف و شرایط ان را تشخیص دهد.

این تأثیرپذیری باعث می‏گردد که حالت پاسخگویی هدف به امواج  و انرژی و جریان مورد نظر سیستم فلزیاب تا حدودی با ان تنظیماتی که اپراتور در  سیستم فلزیاب تعیین نموده است  تناقضی پدید اید و سیستم فلزیاب نتواند هد اصلی مورد نظر اپراتور یا کاربر را تشخیص دهد و برای این است که در ستون چپ جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE طبقات متفاوت منابع به همراه طلا بیان گردیده است تا اپراتور یا کاربر بتواند یک هدف را در زمین های گوناگون تشخیص داده یا یک هدف الیاژی از نوع طلا GOLD را تفکیک نماید.

برای این است که سیستم فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X این اجازه را به اپراتور یا کاربر میدهد که نوع مواد معدنی و منابع و نوع الیاژ هدف را تعیین نموده و هدف واقعی را از دیگر منابع تفکیک نموده و پیدا نماید

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

در سایت در بالای صفحه بر روی کلمه محصولات کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094

021 77071446

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 10:05

فلزیاب و تاثیر منابع بر تفکیک

نوشته شده توسط

تاثیر اهداف از منابع دیگربه نسبت نوع تنظیم

اگر تنظیمات سیستم فلزیاب یا برنامه نرم افزار را برای پیدا نمودن  هدف خاصی تعیین نموده یا تنظیم نمائید باز هم امکان دارد هرکدام از اهداف یا مواد معدنی دیگر طبقات در جدول  V.D.I. SCALE در صحنه کار از شرایط محیط تاثیر گرفته  و خود را جای هدف مورد نظر اپراتور بنابر تنظیمات تعیین گردیده  به سیستم فلزیاب معرفی نماید .

امکان دارد قرار گرفتن هدف در منابع و مواد معدنی متفاوت به جای هدف دیگری علائم خود را به سیستم فلزیاب  نشان دهد و بنابر تنظیم اپراتور اهداف دیگر خود را به جای هدف مورد نظر تعیین گردیده نشان دهد و این تغییر دید سیستم فلزیاب نسبت به علائم بازتاب شده میباشد .

این تغییرات میتواند از عوامل مختلفی که در ستون سمت راست و چپ جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE شرح داده شده ایجاد گردد.

 منابع و مواد معدنی میتواند بر روی علائم هدف مورد نظر اثر گذاشته و این تاثیر موجب تغییر شکل علائم هدف واقعی گردد و در صورتیکه سیستم فلزیاب با حالت عادی ان نوع هدف تنظیم گردد توان تشخیص فلزیاب برای تشخیص هدف مورد نظر کاهش میابد در این حالت فقط سیستم فلزیاب که از نوع فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THREHOLD یا تارگت ایکس TARGET X و از جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE بهره میبرد این اجازه را به اپراتور یا کاربر میدهد که از ستون چپ جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE  در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC به همراه تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THREHOLD یا تارگت ایکس TARGET X بهره برده و تاثیر منابع و مواد معدنی بر روی علائم هدف را تا حد ممکن از بین برده شود

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 10:05

فلزیاب تفکیک اهداف از یکدیگر

نوشته شده توسط

تشخیص اهداف و منابع نزدیک به هم با انتنی

در سیستمها فلزیاب دارای تشخیص و جستجو با انتن که با حرکت انتن به سمت هدف محدوده و مرکز هدف را تفکیک و مشخص مینماید جدا سازی اهداف و منابع نزدیک به هم از نظر طبقات اعداد VDI در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE نیازمند تجربه است و تشخیص آن توسط اپراتور مطرح و مهم است و با تجربه اپراتور می تواند میزان جداسازی توسط سیستم فلزیاب و تشخیص آن را افزایش دهد  درک این موضوع از اهمیت بالا برخوردار است و متناسب تنظیم نمودن تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X توان جداسازی اهداف از دیگر منابع را مشخص نماید

 در رابطه با سیستم فلزیاب ها دنیا قرار گرفتن اهداف در وضعیت مواد معدنی و منابع متفاوت علائم مربوط به هدف  از دید سیستم فلزیاب تغییر میابد و با تغییر تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X توان جداسازی و تفکیک اهداف در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE را در شرایط گوناگون افزایش میدهد و منابع دیگر را اپراتور میتواند از هدف مورد نظر تا حد ممکن جدا سازی نماید.

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

در سایت در بالای صفحه بر روی کلمه محصولات کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094

021 77071446

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 10:05

فلزیاب تفکیک اهداف نزدیک به هم

نوشته شده توسط

تشخیص اهداف و منابع نزدیک به هم با عدد یا تصویر

در سیستم فلزیاب دارای تشخیص و تفکیک با اعداد VDI یا تصویر یا لکه رنگ که بر روی صفحه نمایشگر یا LCD ظاهر می گردد جدا سازی اهداف و منابع نزدیک به هم از نظر طبقات اعداد VDI در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE نیازمند تجربه است و تشخیص و تفکیک اهداف از یکدیگر توسط اپراتور مطرح و مهم است و یک اپراتور یا کاربر با تجربه می تواند میزان جداسازی توسط سیستم فلزیاب و تشخیص و تفکیک آن را افزایش دهید  درک این موضوع از اهمیت بالا برخوردار است و متناسب تنظیم نمودن تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X در سیستم فلزیاب و بر روی برنامه تنظیمات فیلتراسیون یا تیک ادیت TIK EDIT یا تیک تایپ TIC TYPE یا حذف یا تعیین رنگ IND COL توان تشخیص سیستم فلزیاب را افزایش میدهد و تشخیص جداسازی و تفکیک اعداد و رنگ ها با اپراتور میباشد زیرا در هر صحنه کار اعداد یا رنگ بدست امده از یک هدف میتواند متفاوت باشدو  در سیستمها فلزیاب که بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE که دقیق ترین نوع تنظیمات تفکیک اهداف از یکدیگر میباشد دقت در تفاوت بین اهداف و نوع انها باید مدنظر اپراتور یا کاربر باشد که در سیستمهای دارای تنظیمات سطح و حجم  ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میتواند با تغییر اندازه هدف نوع عدد VDI در تفکیک را نیز جدا نمود و با تغییر اعداد تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میتوان وضعیت ان هدف نسبت به اندازه مورد نظر را بدست اورد و تفاوت بین یک هدف مورد نظر با دیگر منابع را تشخیص داد.

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

در سایت در بالای صفحه بر روی کلمه محصولات کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094

021 77071446

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 10:05

فلزیاب تفکیک با صدا

نوشته شده توسط

تشخیص اهداف و منابع نزدیک به هم با صدا

فلزیاب که اهداف را در عمق زیاد با صدا تفکیک مینماید دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X در تنظیمات پایه اساسی یا BASIC میباشد و در تنظیمات اختیاری PRO OPTION دارای تنظیمات تن اجاست TONE ADJUST یا ادیو دیسک AUDIO DISC و ادیو مد AUDIO MODE و کلید PU/TON است و این نوع سیستم فلزیاب با این تنظیمات باید از مدل فرکانس القائی یا جذبی باشد و نوع صدا ان از نوع صدا یکسره یا صدا زمینه باشد تا بتوان یک هدف را در عمق زیاد با صدا متفاوت تفکیک نماید

در مداراتی که دارای صدا و صوت است تمایز تغییر صدا و صوت بدست آمده یا جدا سازی اهداف و منابع نزدیک به هم از نظر طبقات اعداد VDI در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE نیازمند تجربه است و تشخیص آن توسط اپراتور مطرح و مهم است و به تجربه اپراتور می تواند میزان جداسازی توسط سیستم فلزیاب و تشخیص آن را افزایش دهید  درک این موضوع از اهمیت بالا برخوردار است و تعدادی از اهداف همگن یا هم مکان نیز چنین شرایطی را برای سیستم فلزیاب پدید می آورند و این دسته اهداف از نظر ساختار به هم نزدیک هستند و تشخیص بهتر آن با اپراتور می‏باشد و در اثر تمرینات و تجربه فراوان است که اپراتور این اهداف را می‏تواند از هم تشخیص دهد.

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

در سایت در بالای صفحه بر روی کلمه محصولات کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094

021 77071446

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 10:05

فلزیاب تفکیک طلا

نوشته شده توسط

طبقه طلاGOLD  با مس COPPER

فلزیاب در کشف فلز طلا GOLD دارای توان پائین تری میباشد و پیدا نمودن فلز طلا GOLD نسبت به دیگر فلزات مانند مس COPPER و روی ZINC و نقره SILVER و ........ نیازمند مهارت بیشتری میباشد فلز طلا GOLD واکنش پائین تری برای فلزیاب ایجاد مینماید و فلزیاب های دنیا نمی توانند مرکز یک هدف از نوع فلز طلا GOLD براحتی تشخیص دهند اهداف با قدمت زیاد دارای علائم پراکنده در اطراف خود میباشند و زوایا گوناگون را در اطراف خود پدید میاورند که اجازه نمی دهند فلزیاب مرکز انها را به خوبی تشخیص دهد

طلا در طبقه عناصر طبیعی در گروه مس قرار دارد و سیستم رادار زمینی دستی و فلزیاب و معدنیاب این دو نوع فلز را به یک شکل یا با یک  واکنش بسیار نزدیک به هم تشخیص میدهد بخصوص ان دسته از منابع و اهداف از نوع مس COPPER که در ترکیب بافت الیاژخود دارای طلا GOLD میباشد.

فلزیاب که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X همراه هم را دارا باشد با تغییر این تنظیمات میتوان زاویه اصلی مربوط به مرکز هدف با دیواره هدف را تشخیص داد

فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO و .... توان بالای در پیدا نمودن اهداف از نوع طلا GOLD در عمق زیاد نمی باشد و برای این است که ان دسته که فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO یا هرگونه فلزیاب ولتاژ القائی را ارائه مینمایند برای نشان دادن توان عمق این نوع فلزیاب ها از استیل یا روی ZINC و ..... در عمق زیاد بهره میبرند و از فلز طلا GOLD استفاده نمی کنند زیرا این نوع فلزیاب ها فقط میتوانند تا عمق کمی اهداف از نوع طلا GOLD را مشخص نمایند

فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X همراه هم را دارا باشد توان تفکیک و پیدا نمودن اهداف در عمق زیاد را دارا میباشد

 

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

در سایت در بالای صفحه بر روی کلمه محصولات کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094

021 77071446

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 10:05

فلزیاب هیگلر HEGLER

نوشته شده توسط

فلزیاب هیگلر HEGLER

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

در سایت در بالای صفحه بر روی کلمه محصولات کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094

021 77071446

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 10:05

اپاچی APACHE

نوشته شده توسط

اپاچی APACHE

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

در سایت در بالای صفحه بر روی کلمه محصولات کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094

021 77071446

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 10:05

فلزیاب اپاچی APACHE

نوشته شده توسط

فلزیاب اپاچی APACHE

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

در سایت در بالای صفحه بر روی کلمه محصولات کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094

021 77071446

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 10:05

فلزیاب گرترون GRETRON

نوشته شده توسط

فلزیاب گرترون GRETRON

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

در سایت در بالای صفحه بر روی کلمه محصولات کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094

021 77071446

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

GRETRON

صفحه1 از18